Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 18/10/2021 kl. 01:01

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,170,293  1,284,943 9.80 % 1,342,489 4.48 %
Februar 1,127,579  1,142,311 1.31 % 1,199,625 5.02 %
Mars 1,215,235  1,100,564 -9.44 % 1,304,675 18.55 %
April 1,028,698  1,224,743 19.06 % 1,136,462 -7.21 %
Mai 940,875  995,584 5.81 % 942,370 -5.35 %
Juni 854,227  887,631 3.91 % 948,729 6.88 %
Juli 833,470  796,431 -4.44 % 869,100 9.12 %
August 909,778  896,028 -1.51 % 1,053,439 17.57 %
September 1,118,949  1,192,881 6.61 % 1,324,502 11.03 %
Oktober 1,294,033  1,300,419 0.49 % 1,363,870 4.88 %
November 1,189,531  1,183,507 -0.51 % 1,269,815 7.29 %
Desember 799,380  860,428 7.64 % 940,757 9.34 %
Totalt 12,482,048  12,865,470 3.07 % 13,695,833 6.45 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,335,581 -0.51 % 1,500,282 12.33 % 1,625,727 8.36 %
Februar 1,275,479 6.32 % 1,535,000 20.35 % 1,415,463 -7.79 %
Mars 1,525,619 16.93 % 1,575,197 3.25 % 1,569,857 -0.34 %
April 1,174,589 3.35 % 1,241,430 5.69 % 1,332,342 7.32 %
Mai 1,033,112 9.63 % 1,239,439 19.97 % 1,215,956 -1.89 %
Juni 1,097,937 15.73 % 1,113,564 1.42 % 1,099,881 -1.23 %
Juli 898,494 3.38 % 953,037 6.07 % 991,058 3.99 %
August 1,130,656 7.33 % 1,283,603 13.53 % 1,308,615 1.95 %
September 1,439,215 8.66 % 1,423,648 -1.08 % 1,429,888 0.44 %
Oktober 1,466,567 7.53 % 1,583,779 7.99 % 1,661,489 4.91 %
November 1,513,326 19.18 % 1,582,917 4.60 % 1,578,129 -0.30 %
Desember 1,036,601 10.19 % 1,063,882 2.63 % 1,031,677 -3.03 %
Totalt 14,927,176 8.99 % 16,095,778 7.83 % 16,260,082 1.02 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,703,533 4.79 % 1,731,198 1.62 % 1,705,773 -1.47 %
Februar 1,522,013 7.53 % 1,526,782 0.31 % 1,607,177 5.27 %
Mars 1,447,675 -7.78 % 1,676,321 15.79 % 1,872,699 11.71 %
April 1,543,900 15.88 % 1,462,992 -5.24 % 1,544,560 5.58 %
Mai 1,214,033 -0.16 % 1,394,861 14.89 % 1,301,506 -6.69 %
Juni 1,155,571 5.06 % 1,220,587 5.63 % 1,396,103 14.38 %
Juli 1,135,125 14.54 % 1,086,122 -4.32 % 1,092,132 0.55 %
August 1,302,812 -0.44 % 1,382,264 6.10 % 1,503,539 8.77 %
September 1,560,232 9.12 % 1,679,616 7.65 % 1,850,048 10.15 %
Oktober 1,737,763 4.59 % 1,796,059 3.35 % 1,862,115 3.68 %
November 1,636,529 3.70 % 1,655,783 1.18 % 1,951,125 17.84 %
Desember 1,122,341 8.79 % 1,207,058 7.55 % 1,446,864 19.87 %
Totalt 17,081,527 5.05 % 17,819,643 4.32 % 19,133,641 7.37 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,944,893 14.02 % 1,922,738 -1.14 % 1,949,088 1.37 %
Februar 1,732,462 7.80 % 1,681,113 -2.96 % 1,705,564 1.45 %
Mars 1,797,642 -4.01 % 1,946,282 8.27 % 1,969,302 1.18 %
April 1,773,113 14.80 % 1,592,994 -10.16 % 1,542,418 -3.17 %
Mai 1,513,397 16.28 % 1,521,756 0.55 % 1,554,917 2.18 %
Juni 1,360,853 -2.52 % 1,308,559 -3.84 % 1,345,464 2.82 %
Juli 1,043,510 -4.45 % 1,037,885 -0.54 % 1,201,896 15.80 %
August 1,640,484 9.11 % 1,652,424 0.73 % 1,714,052 3.73 %
September 1,884,319 1.85 % 1,890,705 0.34 % 1,917,475 1.42 %
Oktober 1,926,780 3.47 % 1,985,195 3.03 % 2,108,813 6.23 %
November 1,993,849 2.19 % 1,984,600 -0.46 % 1,992,553 0.40 %
Desember 1,355,912 -6.29 % 1,332,000 -1.76 % 1,301,111 -2.32 %
Totalt 19,967,214 4.36 % 19,856,251 -0.56 % 20,302,653 2.25 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,098,985 7.69 % 2,077,996 -1.00 % 2,030,796 -2.27 %
Februar 1,895,730 11.15 % 1,876,007 -1.04 % 1,910,101 1.82 %
Mars 1,794,429 -8.88 % 2,165,644 20.69 % 2,283,740 5.45 %
April 1,946,996 26.23 % 1,842,921 -5.35 % 1,833,050 -0.54 %
Mai 1,530,044 -1.60 % 1,653,120 8.04 % 1,596,656 -3.42 %
Juni 1,429,808 6.27 % 1,525,430 6.69 % 1,540,645 1.00 %
Juli 1,226,056 2.01 % 1,367,475 11.53 % 1,287,882 -5.82 %
August 1,872,599 9.25 % 2,100,915 12.19 % 2,266,873 7.90 %
September 2,033,473 6.05 % 2,095,660 3.06 % 2,145,209 2.36 %
Oktober 2,200,138 4.33 % 2,149,915 -2.28 % 2,095,537 -2.53 %
November 2,103,120 5.55 % 2,119,001 0.76 % 2,176,137 2.70 %
Desember 1,454,403 11.78 % 1,501,395 3.23 % 1,555,227 3.59 %
Totalt 21,585,781 6.32 % 22,475,479 4.12 % 22,721,853 1.10 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,191,964 7.94 % 2,254,667 2.86 % 2,364,548 4.87 %
Februar 1,996,001 4.50 % 2,113,358 5.88 % 2,004,923 -5.13 %
Mars 2,267,542 -0.71 % 2,312,832 2.00 % 2,042,289 -11.70 %
April 1,812,682 -1.11 % 1,830,256 0.97 % 2,255,086 23.21 %
Mai 1,906,100 19.38 % 1,783,199 -6.45 % 1,838,481 3.10 %
Juni 1,586,696 2.99 % 1,683,709 6.11 % 1,675,222 -0.50 %
Juli 1,278,270 -0.75 % 1,440,783 12.71 % 1,523,854 5.77 %
August 2,280,412 0.60 % 2,494,613 9.39 % 2,694,593 8.02 %
September 2,079,971 -3.04 % 2,108,399 1.37 % 2,166,642 2.76 %
Oktober 2,106,653 0.53 % 2,282,342 8.34 % 2,323,434 1.80 %
November 2,193,271 0.79 % 2,248,908 2.54 % 2,263,184 0.63 %
Desember 1,585,709 1.96 % 1,467,700 -7.44 % 1,618,509 10.28 %
Totalt 23,285,271 2.48 % 24,020,766 3.16 % 24,770,765 3.12 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,343,449 -0.89 % 2,292,399 -2.18 % 2,122,981 -7.39 %
Februar 2,059,629 2.73 % 2,040,214 -0.94 % 2,114,003 3.62 %
Mars 2,278,172 11.55 % 2,341,876 2.80 % 2,091,223 -10.70 %
April 1,970,057 -12.64 % 1,896,507 -3.73 % 2,132,636 12.45 %
Mai 1,782,559 -3.04 % 1,746,011 -2.05 % 1,770,636 1.41 %
Juni 1,663,651 -0.69 % 1,763,081 5.98 % 1,835,321 4.10 %
Juli 1,418,649 -6.90 % 1,504,784 6.07 % 1,478,485 -1.75 %
August 2,640,648 -2.00 % 2,730,298 3.40 % 2,811,080 2.96 %
September 2,331,246 7.60 % 2,194,239 -5.88 % 2,095,812 -4.49 %
Oktober 2,283,894 -1.70 % 2,217,568 -2.90 % 1,739,687 -21.55 %
November 2,202,239 -2.69 % 2,161,225 -1.86 % 1,757,715 -18.67 %
Desember 1,680,874 3.85 % 1,638,154 -2.54 % 1,262,973 -22.90 %
Totalt 24,655,067 -0.47 % 24,526,356 -0.52 % 23,212,552 -5.36 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,845,048 -13.09 % 1,749,088 -5.20 % 1,856,816 6.16 %
Februar 1,555,126 -26.44 % 1,459,592 -6.14 % 1,530,818 4.88 %
Mars 1,792,055 -14.31 % 1,537,056 -14.23 % 1,734,775 12.86 %
April 1,478,061 -30.69 % 1,587,008 7.37 % 1,504,472 -5.20 %
Mai 1,441,499 -18.59 % 1,269,075 -11.96 % 1,477,273 16.41 %
Juni 1,319,953 -28.08 % 1,315,602 -0.33 % 1,337,273 1.65 %
Juli 1,123,846 -23.99 % 1,074,539 -4.39 % 1,205,673 12.20 %
August 2,333,259 -17.00 % 2,299,527 -1.45 % 2,359,853 2.62 %
September 1,721,137 -17.88 % 1,671,403 -2.89 % 1,763,020 5.48 %
Oktober 1,713,639 -1.50 % 1,753,157 2.31 % 1,876,056 7.01 %
November 1,749,792 -0.45 % 1,735,029 -0.84 % 1,796,470 3.54 %
Desember 1,181,914 -6.42 % 1,175,767 -0.52 % 1,222,701 3.99 %
Totalt 19,255,329 -17.05 % 18,626,843 -3.26 % 19,665,200 5.57 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
Januar 1,896,994 2.16 % 1,630,908 -14.03 %
Februar 1,658,269 8.33 % 1,580,044 -4.72 %
Mars 962,625 -44.51 % 1,498,968 55.72 %
April 345,234 -77.05 % 1,344,678 289.50 %
Mai 597,235 -59.57 % 1,288,101 115.68 %
Juni 1,105,194 -17.35 % 1,445,044 30.75 %
Juli 1,104,143 -8.42 % 1,215,151 10.05 %
August 2,087,074 -11.56 % 2,148,075 2.92 %
September 1,679,197 -4.75 % 1,793,983 6.84 %
Oktober 1,684,426 -10.21 % 893,687 -46.94 %
November 1,683,576 -6.28 % 0  
Desember 1,312,857 7.37 % 0  
Totalt 16,116,824 -18.04 % 14,838,639 -7.93 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 500,244,041

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 658670 0
1997(23.9%) 815937 0
1998(5.8%) 863576 3111
1999(11.6%) 964091 (290.8%) 12159
2000(-0.3%) 960737 (415.0%) 62621
2001(-4.5%) 917513 (55.1%) 97126
2002(-6.0%) 862714 (67.9%) 163052
2003(0.2%) 864272 (55.4%) 253381
2004(-12.4%) 756782 (19.7%) 303308
2005(-4.7%) 721412 (27.5%) 386825
2006(-10.8%) 643663 (15.2%) 445783
2007(-11.7%) 568325 (2.6%) 457258
2008(-7.4%) 526302 (9.3%) 499630
2009(-5.7%) 496402 (11.8%) 558528
2010(-9.4%) 449952 (3.8%) 579708
2011(-6.2%) 422182 (4.3%) 604788
2012(-6.4%) 395332 (-1.4%) 596106
2013(0.3%) 396593 (-9.0%) 542485
2014(-21.8%) 310150 (9.9%) 596065
2015(-18.4%) 253138 (0.6%) 599700
2016(-13.3%) 219567 (-5.5%) 566799
2017(-27.6%) 158974 (-24.7%) 426534
2018(-18.5%) 129547 (-2.1%) 417404
2019(-7.3%) 120146 (12.4%) 469187
2020(-34.5%) 78703 (-13.5%) 405613
2021 56998 333212

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 48237 0
1998(36.4%) 65804 0
1999(18.8%) 78192 0
2000(11.6%) 87240 11
2001(3.0%) 89855 0
2002(1.6%) 91328 0
2003(-4.2%) 87474 0
2004(16.6%) 102008 0
2005(18.2%) 120530 0
2006(7.6%) 129713 0
2007(4.7%) 135870 0
2008(13.2%) 153800 3638
2009(30.6%) 200912 (466.6%) 20612
2010(39.9%) 281129 (142.0%) 49877
2011(16.6%) 327857 (33.1%) 66401
2012(3.6%) 339506 (-10.2%) 59612
2013(4.7%) 355297 (15.8%) 69008
2014(5.2%) 373700 (14.9%) 79278
2015(2.7%) 383964 (1.0%) 80069
2016(-4.7%) 366064 (-10.1%) 71989
2017(-17.5%) 302076 (-7.1%) 66879
2018(11.9%) 338045 (5.4%) 70509
2019(9.9%) 371441 (6.2%) 74911
2020(-15.5%) 313896 (-23.1%) 57588
2021 292092 59256

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 40183 0
1998(40.6%) 56489 0
1999(19.6%) 67561 0
2000(13.3%) 76576 0
2001(1.4%) 77619 0
2002(1.9%) 79080 0
2003(-1.9%) 77594 0
2004(21.5%) 94257 0
2005(27.8%) 120469 0
2006(13.1%) 136286 0
2007(4.8%) 142769 0
2008(10.5%) 157748 2260
2009(16.7%) 184147 (575.0%) 15255
2010(21.2%) 223155 (142.0%) 36917
2011(25.9%) 280975 (67.2%) 61722
2012(10.7%) 311179 (16.8%) 72079
2013(7.9%) 335846 (22.5%) 88270
2014(4.5%) 350848 (8.3%) 95611
2015(4.3%) 365883 (4.7%) 100095
2016(-3.0%) 354765 (-1.9%) 98204
2017(-4.2%) 339704 (-8.6%) 89715
2018(6.6%) 362028 (11.9%) 100357
2019(14.4%) 414303 (11.7%) 112098
2020(-13.0%) 360539 (-21.6%) 87854
2021 372634 95699

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 150631 0
2005(20.8%) 181977 0
2006(-1.9%) 178524 0
2007(3.4%) 184563 0
2008(10.6%) 204048 4862
2009(15.8%) 236360 (368.6%) 22784
2010(19.6%) 282640 (96.8%) 44829
2011(4.6%) 295533 (41.8%) 63557
2012(-3.0%) 286707 (-10.6%) 56793
2013(-2.0%) 280884 (10.2%) 62583
2014(4.6%) 293692 (5.6%) 66061
2015(7.3%) 315167 (11.9%) 73947
2016(-17.2%) 260949 (-26.2%) 54539
2017(-97.8%) 5640 (-99.0%) 546
2018(-41.8%) 3280 (-37.5%) 341
2019(-41.9%) 1905 (-50.1%) 170
2020(-43.9%) 1068 (-72.9%) 46
2021 492 89

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 29522
2000(854.8%) 281887
2001(2.1%) 287734
2002(10.8%) 318863
2003(7.6%) 343064
2004(5.8%) 362873
2005(-1.0%) 359078
2006(-3.6%) 346224
2007(5.0%) 363701
2008(10.4%) 401671
2009(8.3%) 434827
2010(14.8%) 499075
2011(3.6%) 517219
2012(-2.9%) 501984
2013(1.1%) 507713
2014(6.5%) 540465
2015(6.6%) 575918
2016(-3.7%) 554528
2017(-36.0%) 354961
2018(2.7%) 364369
2019(2.8%) 374483
2020(-16.6%) 312352
2021 286269

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2407
2008(811.2%) 21933
2009(83.5%) 40247
2010(46.0%) 58743
2011(22.1%) 71709
2012(24.3%) 89129
2013(10.0%) 98076
2014(13.7%) 111546
2015(7.8%) 120205
2016(-7.0%) 111777
2017(-27.1%) 81442
2018(-5.3%) 77116
2019(4.2%) 80359
2020(-21.4%) 63176
2021 49348

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 12036
2010(277.6%) 45448
2011(22.3%) 55561
2012(3.4%) 57423
2013(4.1%) 59801
2014(0.7%) 60228
2015(-3.4%) 58199
2016(16.7%) 67940
2017(-62.8%) 25304
2018(74.8%) 44236
2019(6.6%) 47141
2020(-17.6%) 38861
2021 36191

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 29,285,289 
Antall forskjellige titler 14,516,824 
Antall lånere 4,951,255 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,170,29357
Februar1,127,57957
Mars1,215,23559
April1,028,69861
Mai940,87561
Juni854,22762
Juli833,47061
August909,77863
September1,118,94964
Oktober1,294,03364
November1,189,53165
Desember799,38066

Totalt antall utlån i 1996: 12,482,048


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,284,94367
Februar1,142,31167
Mars1,100,56468
April1,224,74368
Mai995,58468
Juni887,63169
Juli796,43167
August896,02869
September1,192,88172
Oktober1,300,41971
November1,183,50772
Desember860,42872

Totalt antall utlån i 1997: 12,865,470


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,342,48975
Februar1,199,62577
Mars1,304,67574
April1,136,46272
Mai942,37073
Juni948,72974
Juli869,10072
August1,053,43978
September1,324,50279
Oktober1,363,87079
November1,269,81579
Desember940,75780

Totalt antall utlån i 1998: 13,695,833


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,335,58181
Februar1,275,47984
Mars1,525,61988
April1,174,58992
Mai1,033,11297
Juni1,097,93796
Juli898,49493
August1,130,656101
September1,439,215108
Oktober1,466,567109
November1,513,326111
Desember1,036,601119

Totalt antall utlån i 1999: 14,927,176


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,500,282119
Februar1,535,000117
Mars1,575,197119
April1,241,430121
Mai1,239,439121
Juni1,113,564117
Juli953,037100
August1,283,603120
September1,423,648122
Oktober1,583,779126
November1,582,917126
Desember1,063,882126

Totalt antall utlån i 2000: 16,095,778


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,625,727128
Februar1,415,463128
Mars1,569,857133
April1,332,342131
Mai1,215,956135
Juni1,099,881128
Juli991,058100
August1,308,615140
September1,429,888141
Oktober1,661,489149
November1,578,129157
Desember1,031,677165

Totalt antall utlån i 2001: 16,260,082


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,703,533173
Februar1,522,013177
Mars1,447,675183
April1,543,900183
Mai1,214,033180
Juni1,155,571178
Juli1,135,125108
August1,302,812186
September1,560,232200
Oktober1,737,763205
November1,636,529215
Desember1,122,341205

Totalt antall utlån i 2002: 17,081,527


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,731,198222
Februar1,526,782223
Mars1,676,321228
April1,462,992232
Mai1,394,861235
Juni1,220,587235
Juli1,086,122112
August1,382,264247
September1,679,616265
Oktober1,796,059275
November1,655,783274
Desember1,207,058274

Totalt antall utlån i 2003: 17,819,643


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,705,773306
Februar1,607,177320
Mars1,872,699342
April1,544,560349
Mai1,301,506345
Juni1,396,103343
Juli1,092,132112
August1,503,539345
September1,850,048392
Oktober1,862,115390
November1,951,125406
Desember1,446,864396

Totalt antall utlån i 2004: 19,133,641


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,944,893418
Februar1,732,462419
Mars1,797,642420
April1,773,113421
Mai1,513,397419
Juni1,360,853412
Juli1,043,510126
August1,640,484402
September1,884,319427
Oktober1,926,780436
November1,993,849442
Desember1,355,912438

Totalt antall utlån i 2005: 19,967,214


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,922,738456
Februar1,681,113459
Mars1,946,282475
April1,592,994478
Mai1,521,756479
Juni1,308,559454
Juli1,037,885134
August1,652,424461
September1,890,705495
Oktober1,985,195504
November1,984,600508
Desember1,332,000505

Totalt antall utlån i 2006: 19,856,251


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,949,088515
Februar1,705,564514
Mars1,969,302512
April1,542,418521
Mai1,554,917525
Juni1,345,464498
Juli1,201,896156
August1,714,052511
September1,917,475538
Oktober2,108,813541
November1,992,553549
Desember1,301,111545

Totalt antall utlån i 2007: 20,302,653


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,098,985560
Februar1,895,730564
Mars1,794,429566
April1,946,996569
Mai1,530,044558
Juni1,429,808529
Juli1,226,056161
August1,872,599546
September2,033,473576
Oktober2,200,138586
November2,103,120586
Desember1,454,403576

Totalt antall utlån i 2008: 21,585,781


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,077,996594
Februar1,876,007590
Mars2,165,644600
April1,842,921598
Mai1,653,120591
Juni1,525,430570
Juli1,367,475165
August2,100,915571
September2,095,660604
Oktober2,149,915602
November2,119,001597
Desember1,501,395594

Totalt antall utlån i 2009: 22,475,479


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,030,796603
Februar1,910,101608
Mars2,283,740612
April1,833,050611
Mai1,596,656616
Juni1,540,645589
Juli1,287,882173
August2,266,873611
September2,145,209641
Oktober2,095,537636
November2,176,137650
Desember1,555,227641

Totalt antall utlån i 2010: 22,721,853


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,191,964657
Februar1,996,001658
Mars2,267,542657
April1,812,682654
Mai1,906,100650
Juni1,586,696616
Juli1,278,270185
August2,280,412626
September2,079,971649
Oktober2,106,653653
November2,193,271667
Desember1,585,709657

Totalt antall utlån i 2011: 23,285,271


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,254,667683
Februar2,113,358680
Mars2,312,832679
April1,830,256687
Mai1,783,199682
Juni1,683,709661
Juli1,440,783184
August2,494,613684
September2,108,399710
Oktober2,282,342712
November2,248,908710
Desember1,467,700696

Totalt antall utlån i 2012: 24,020,766


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,364,548709
Februar2,004,923709
Mars2,042,289708
April2,255,086709
Mai1,838,481703
Juni1,675,222680
Juli1,523,854197
August2,694,593702
September2,166,642712
Oktober2,323,434730
November2,263,184732
Desember1,618,509721

Totalt antall utlån i 2013: 24,770,765


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,343,449736
Februar2,059,629738
Mars2,278,172740
April1,970,057727
Mai1,782,559729
Juni1,663,651706
Juli1,418,649196
August2,640,648701
September2,331,246737
Oktober2,283,894736
November2,202,239752
Desember1,680,874749

Totalt antall utlån i 2014: 24,655,067


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,292,399768
Februar2,040,214761
Mars2,341,876764
April1,896,507760
Mai1,746,011754
Juni1,763,081745
Juli1,504,784195
August2,730,298738
September2,194,239766
Oktober2,217,568769
November2,161,225776
Desember1,638,154753

Totalt antall utlån i 2015: 24,526,356


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,122,981773
Februar2,114,003773
Mars2,091,223767
April2,132,636773
Mai1,770,636763
Juni1,835,321741
Juli1,478,485196
August2,811,080756
September2,095,812780
Oktober1,739,687776
November1,757,715791
Desember1,262,973771

Totalt antall utlån i 2016: 23,212,552


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,845,048786
Februar1,555,126785
Mars1,792,055785
April1,478,061769
Mai1,441,499768
Juni1,319,953752
Juli1,123,846197
August2,333,259755
September1,721,137782
Oktober1,713,639782
November1,749,792775
Desember1,181,914763

Totalt antall utlån i 2017: 19,255,329


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,749,088783
Februar1,459,592776
Mars1,537,056764
April1,587,008770
Mai1,269,075753
Juni1,315,602739
Juli1,074,539199
August2,299,527749
September1,671,403767
Oktober1,753,157765
November1,735,029769
Desember1,175,767752

Totalt antall utlån i 2018: 18,626,843


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,856,816802
Februar1,530,818794
Mars1,734,775803
April1,504,472790
Mai1,477,273785
Juni1,337,273758
Juli1,205,673187
August2,359,853779
September1,763,020800
Oktober1,876,056819
November1,796,470831
Desember1,222,701802

Totalt antall utlån i 2019: 19,665,200


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,896,994827
Februar1,658,269822
Mars962,625817
April345,234494
Mai597,235605
Juni1,105,194673
Juli1,104,143195
August2,087,074770
September1,679,197814
Oktober1,684,426805
November1,683,576804
Desember1,312,857794

Totalt antall utlån i 2020: 16,116,824


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,630,908839
Februar1,580,044839
Mars1,498,968838
April1,344,678819
Mai1,288,101817
Juni1,445,044781
Juli1,215,151214
August2,148,075845
September1,793,983872
Oktober893,687828
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2021: 14,838,639


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
2017902481658559139727
2018946456681199163647
20191074347736849174541
20201098659549852170688
20211047722519175141568

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole. Biblioteket (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Grasmyr ungdomsskole. Biblioteket (BAGrasSk)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Depotbiblioteket (DepotBib)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Kirkeby oppvekstsenter (ELKirkSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Bjørnafjorden bibliotek Eikelandsosen (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Folkvang skole (HAFoSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastøy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Øyriket oppvekstsenter (HSOyrSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrand og Sande bibliotek (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof folkebibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Vestland fylkesbibliotek (HordBib)
 • Vestland fylke, vgs-biblioteka (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hvaler barne- og ungdomsskole (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • Hovin skole, Spydeberg (IOHovSk)
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • Skjønhaugskolene (IOSkjSk)
 • Spydeberg skole, Spydeberg (IOSpyBsk)
 • Spydeberg ungdomsskole, Spydeberg (IOSpyUsk)
 • Tomter-skolene (IOTomSk)
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • Kongerød skole Skien (KgrBib)
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • READ Agder (KsaBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Moss Voksenopplæring (MKMossVo)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Hustadvika vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Parken ungdomsskole. Biblioteket. (NAPrkuSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Elvetangen skolebibliotek (NIElvSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Nittedal ungdomsskole (NINitSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Labakken skole (tidl. Vestskogen) (NKLabSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (OygSk)
 • Skulane i Øygarden (OygardSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Fagernes skole (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Skarpsno skolebibliotek (RiSkaSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Rygge bibliotek (RygBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Grunnskolen Oslo Kristne Senter (OKS) (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Kjerrberget ungdomsskole (SOKjeUSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • Skulane i Sund (SundSk)
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby ungdomsskole (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Huseby barneskole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tjeldsund bibliotek (TjelBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Ihle skolebibliotek (VTIhlSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss ungdomsskole (VTRauSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • BSsamlet1 (Marc-21 Bokbasen) (bssamlet1)
 • TEST Asker bibliotek (sammenslått) (bssamlet2)
 • BSsamlet3 (Marc-21 DFB) (bssamlet3)
 • BSsamlet4 (bssamlet4)
 • Tønsberg/Færder og Re bibliotek - prøvesammenslåing (bssamlet5)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 18/10/2021 kl. 01:01:57


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As