Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 24/09/2023 kl. 00:58

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,127,155  1,251,274 11.01 % 1,306,079 4.38 %
Februar 1,087,277  1,114,609 2.51 % 1,168,182 4.81 %
Mars 1,173,096  1,072,789 -8.55 % 1,270,277 18.41 %
April 996,111  1,193,210 19.79 % 1,104,069 -7.47 %
Mai 915,371  970,297 6.00 % 920,298 -5.15 %
Juni 830,743  864,260 4.03 % 929,951 7.60 %
Juli 811,257  775,024 -4.47 % 845,754 9.13 %
August 884,826  871,859 -1.47 % 1,025,470 17.62 %
September 1,091,998  1,163,980 6.59 % 1,292,060 11.00 %
Oktober 1,262,466  1,271,047 0.68 % 1,330,632 4.69 %
November 1,159,881  1,154,437 -0.47 % 1,238,033 7.24 %
Desember 778,254  837,200 7.57 % 916,721 9.50 %
Totalt 12,118,435  12,539,986 3.48 % 13,347,526 6.44 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,300,353 -0.44 % 1,449,596 11.48 % 1,574,564 8.62 %
Februar 1,231,248 5.40 % 1,481,363 20.31 % 1,369,807 -7.53 %
Mars 1,472,360 15.91 % 1,520,882 3.30 % 1,519,105 -0.12 %
April 1,134,668 2.77 % 1,200,948 5.84 % 1,291,850 7.57 %
Mai 998,232 8.47 % 1,197,352 19.95 % 1,181,203 -1.35 %
Juni 1,059,226 13.90 % 1,074,730 1.46 % 1,062,651 -1.12 %
Juli 869,116 2.76 % 919,652 5.81 % 958,668 4.24 %
August 1,094,090 6.69 % 1,241,498 13.47 % 1,268,395 2.17 %
September 1,390,939 7.65 % 1,378,039 -0.93 % 1,384,625 0.48 %
Oktober 1,415,375 6.37 % 1,532,118 8.25 % 1,608,266 4.97 %
November 1,462,001 18.09 % 1,531,138 4.73 % 1,529,820 -0.09 %
Desember 1,001,164 9.21 % 1,029,674 2.85 % 997,345 -3.14 %
Totalt 14,428,772 8.10 % 15,556,990 7.82 % 15,746,299 1.22 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,649,306 4.75 % 1,696,929 2.89 % 1,657,945 -2.30 %
Februar 1,473,526 7.57 % 1,504,495 2.10 % 1,562,592 3.86 %
Mars 1,388,277 -8.61 % 1,631,924 17.55 % 1,817,244 11.36 %
April 1,484,219 14.89 % 1,421,000 -4.26 % 1,498,866 5.48 %
Mai 1,166,583 -1.24 % 1,355,153 16.16 % 1,260,709 -6.97 %
Juni 1,115,752 5.00 % 1,182,260 5.96 % 1,352,704 14.42 %
Juli 1,093,520 14.07 % 1,052,184 -3.78 % 1,058,477 0.60 %
August 1,258,197 -0.80 % 1,345,073 6.90 % 1,463,641 8.81 %
September 1,513,834 9.33 % 1,630,235 7.69 % 1,804,690 10.70 %
Oktober 1,685,531 4.80 % 1,745,439 3.55 % 1,826,972 4.67 %
November 1,585,540 3.64 % 1,604,717 1.21 % 1,892,473 17.93 %
Desember 1,081,432 8.43 % 1,167,924 8.00 % 1,403,472 20.17 %
Totalt 16,495,717 4.76 % 17,337,333 5.10 % 18,599,785 7.28 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,883,353 13.60 % 1,884,236 0.05 % 1,918,376 1.81 %
Februar 1,677,151 7.33 % 1,640,152 -2.21 % 1,671,618 1.92 %
Mars 1,741,311 -4.18 % 1,905,093 9.41 % 1,935,440 1.59 %
April 1,719,571 14.72 % 1,555,573 -9.54 % 1,514,502 -2.64 %
Mai 1,468,839 16.51 % 1,488,496 1.34 % 1,527,325 2.61 %
Juni 1,313,970 -2.86 % 1,270,234 -3.33 % 1,316,465 3.64 %
Juli 1,008,389 -4.73 % 1,008,142 -0.02 % 1,183,149 17.36 %
August 1,594,470 8.94 % 1,627,800 2.09 % 1,704,833 4.73 %
September 1,830,186 1.41 % 1,859,370 1.59 % 1,889,887 1.64 %
Oktober 1,866,337 2.15 % 1,945,907 4.26 % 2,077,004 6.74 %
November 1,929,687 1.97 % 1,947,275 0.91 % 1,963,287 0.82 %
Desember 1,312,706 -6.47 % 1,302,179 -0.80 % 1,274,870 -2.10 %
Totalt 19,345,970 4.01 % 19,434,457 0.46 % 19,976,756 2.79 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,074,900 8.16 % 2,055,866 -0.92 % 2,015,128 -1.98 %
Februar 1,862,601 11.43 % 1,851,711 -0.58 % 1,884,086 1.75 %
Mars 1,760,880 -9.02 % 2,141,739 21.63 % 2,258,068 5.43 %
April 1,919,829 26.76 % 1,820,970 -5.15 % 1,816,571 -0.24 %
Mai 1,505,588 -1.42 % 1,633,494 8.50 % 1,576,186 -3.51 %
Juni 1,392,496 5.78 % 1,494,173 7.30 % 1,508,526 0.96 %
Juli 1,195,730 1.06 % 1,337,675 11.87 % 1,262,003 -5.66 %
August 1,873,951 9.92 % 2,119,299 13.09 % 2,289,753 8.04 %
September 2,010,724 6.39 % 2,077,045 3.30 % 2,136,101 2.84 %
Oktober 2,172,624 4.60 % 2,127,455 -2.08 % 2,072,829 -2.57 %
November 2,080,743 5.98 % 2,096,669 0.77 % 2,162,253 3.13 %
Desember 1,429,365 12.12 % 1,474,490 3.16 % 1,534,192 4.05 %
Totalt 21,279,431 6.52 % 22,230,586 4.47 % 22,515,696 1.28 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,181,973 8.28 % 2,236,982 2.52 % 2,352,509 5.16 %
Februar 1,975,277 4.84 % 2,088,427 5.73 % 1,987,679 -4.82 %
Mars 2,257,907 -0.01 % 2,295,952 1.68 % 2,022,841 -11.90 %
April 1,798,259 -1.01 % 1,811,303 0.73 % 2,240,270 23.68 %
Mai 1,890,988 19.97 % 1,767,913 -6.51 % 1,822,686 3.10 %
Juni 1,555,807 3.13 % 1,656,919 6.50 % 1,654,558 -0.14 %
Juli 1,253,972 -0.64 % 1,413,924 12.76 % 1,502,056 6.23 %
August 2,309,342 0.86 % 2,515,175 8.91 % 2,725,026 8.34 %
September 2,073,725 -2.92 % 2,098,066 1.17 % 2,155,320 2.73 %
Oktober 2,092,342 0.94 % 2,260,759 8.05 % 2,311,914 2.26 %
November 2,184,027 1.01 % 2,234,660 2.32 % 2,252,196 0.78 %
Desember 1,569,305 2.29 % 1,451,659 -7.50 % 1,600,908 10.28 %
Totalt 23,142,924 2.79 % 23,831,739 2.98 % 24,627,963 3.34 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,337,961 -0.62 % 2,290,697 -2.02 % 2,125,639 -7.21 %
Februar 2,043,394 2.80 % 2,027,829 -0.76 % 2,104,138 3.76 %
Mars 2,267,326 12.09 % 2,329,765 2.75 % 2,083,079 -10.59 %
April 1,956,701 -12.66 % 1,891,543 -3.33 % 2,130,674 12.64 %
Mai 1,774,399 -2.65 % 1,737,323 -2.09 % 1,767,226 1.72 %
Juni 1,645,532 -0.55 % 1,746,618 6.14 % 1,819,260 4.16 %
Juli 1,400,002 -6.79 % 1,474,956 5.35 % 1,451,252 -1.61 %
August 2,681,178 -1.61 % 2,771,801 3.38 % 2,850,743 2.85 %
September 2,329,639 8.09 % 2,192,526 -5.89 % 2,105,583 -3.97 %
Oktober 2,279,196 -1.42 % 2,218,030 -2.68 % 1,732,340 -21.90 %
November 2,197,885 -2.41 % 2,161,309 -1.66 % 1,761,211 -18.51 %
Desember 1,668,780 4.24 % 1,625,888 -2.57 % 1,248,420 -23.22 %
Totalt 24,581,993 -0.19 % 24,468,285 -0.46 % 23,179,565 -5.27 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,852,159 -12.87 % 1,760,908 -4.93 % 1,870,338 6.21 %
Februar 1,548,970 -26.38 % 1,459,411 -5.78 % 1,530,262 4.85 %
Mars 1,793,688 -13.89 % 1,533,631 -14.50 % 1,740,320 13.48 %
April 1,468,344 -31.09 % 1,589,723 8.27 % 1,506,667 -5.22 %
Mai 1,439,006 -18.57 % 1,273,180 -11.52 % 1,488,532 16.91 %
Juni 1,303,583 -28.35 % 1,303,677 0.01 % 1,357,622 4.14 %
Juli 1,099,950 -24.21 % 1,056,363 -3.96 % 1,222,918 15.77 %
August 2,386,094 -16.30 % 2,356,188 -1.25 % 2,449,199 3.95 %
September 1,727,633 -17.95 % 1,696,514 -1.80 % 1,805,895 6.45 %
Oktober 1,713,542 -1.09 % 1,770,888 3.35 % 1,917,270 8.27 %
November 1,760,395 -0.05 % 1,751,905 -0.48 % 1,837,876 4.91 %
Desember 1,177,905 -5.65 % 1,173,549 -0.37 % 1,246,342 6.20 %
Totalt 19,271,269 -16.86 % 18,725,937 -2.83 % 19,973,241 6.66 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 1,945,599 4.02 % 1,637,819 -15.82 % 1,856,281 13.34 %
Februar 1,690,287 10.46 % 1,516,891 -10.26 % 1,583,425 4.39 %
Mars 984,537 -43.43 % 1,530,956 55.50 % 1,842,862 20.37 %
April 346,978 -76.97 % 1,360,155 292.00 % 1,515,039 11.39 %
Mai 599,869 -59.70 % 1,319,872 120.03 % 1,513,496 14.67 %
Juni 1,113,891 -17.95 % 1,462,497 31.30 % 1,409,527 -3.62 %
Juli 1,113,994 -8.91 % 1,231,977 10.59 % 1,206,858 -2.04 %
August 2,136,531 -12.77 % 2,212,249 3.54 % 2,266,858 2.47 %
September 1,713,729 -5.10 % 1,837,724 7.24 % 1,865,429 1.51 %
Oktober 1,723,464 -10.11 % 1,783,243 3.47 % 1,752,154 -1.74 %
November 1,728,697 -5.94 % 1,859,763 7.58 % 1,827,306 -1.75 %
Desember 1,336,383 7.22 % 1,238,080 -7.36 % 1,183,350 -4.42 %
Totalt 16,433,959 -17.72 % 18,991,226 15.56 % 19,822,585 4.38 %
 
Måned2023Endring
2022-
2023
Januar 1,920,641 3.47 %
Februar 1,621,429 2.40 %
Mars 1,879,254 1.97 %
April 1,500,139 -0.98 %
Mai 1,485,712 -1.84 %
Juni 1,455,846 3.29 %
Juli 1,275,888 5.72 %
August 2,302,637 1.58 %
September 1,432,641 -23.20 %
Oktober 0  
November 0  
Desember 0  
Totalt 14,874,187 -24.96 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 532,878,612

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 633647 0
1997(25.5%) 795086 0
1998(5.8%) 841493 3168
1999(11.0%) 934219 (286.8%) 12253
2000(-0.8%) 926546 (402.8%) 61610
2001(-4.7%) 883400 (53.8%) 94751
2002(-6.2%) 828239 (68.1%) 159298
2003(0.6%) 833252 (56.3%) 248938
2004(-13.4%) 721365 (17.9%) 293488
2005(-3.1%) 698725 (27.4%) 373923
2006(-10.4%) 626052 (14.6%) 428331
2007(-11.6%) 553659 (3.2%) 441997
2008(-7.1%) 514086 (9.5%) 483950
2009(-5.6%) 485122 (11.8%) 541285
2010(-9.3%) 440229 (3.8%) 561595
2011(-5.6%) 415479 (4.5%) 586851
2012(-6.8%) 387402 (-1.5%) 578072
2013(0.8%) 390516 (-8.9%) 526903
2014(-21.8%) 305422 (10.0%) 579389
2015(-18.4%) 249128 (0.7%) 583178
2016(-14.3%) 213480 (-8.1%) 535981
2017(-27.7%) 154266 (-26.1%) 396041
2018(-18.9%) 125170 (-0.9%) 392551
2019(-5.3%) 118577 (16.6%) 457679
2020(-33.8%) 78445 (-11.8%) 403520
2021(-3.3%) 75828 (7.9%) 435412
2022(-4.2%) 72640 (7.9%) 469882
2023 32968 339393

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 48061 0
1998(35.9%) 65298 0
1999(17.1%) 76432 0
2000(12.2%) 85736 11
2001(3.6%) 88813 0
2002(0.1%) 88867 0
2003(-3.5%) 85745 0
2004(16.7%) 100048 0
2005(18.5%) 118558 0
2006(7.5%) 127488 0
2007(5.2%) 134178 0
2008(12.4%) 150819 3429
2009(30.6%) 196927 (471.2%) 19588
2010(39.6%) 274997 (146.3%) 48250
2011(16.8%) 321302 (32.7%) 64023
2012(3.8%) 333604 (-11.2%) 56847
2013(4.8%) 349474 (16.6%) 66288
2014(4.8%) 366292 (14.9%) 76152
2015(3.2%) 378131 (2.7%) 78199
2016(-4.7%) 360502 (-8.8%) 71303
2017(-17.3%) 297961 (-8.0%) 65604
2018(11.6%) 332443 (5.2%) 68991
2019(11.4%) 370321 (7.9%) 74450
2020(-14.6%) 316110 (-21.5%) 58425
2021(13.3%) 358260 (27.1%) 74249
2022(-9.4%) 324651 (20.0%) 89135
2023 231238 70511

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 40068 0
1998(40.3%) 56213 0
1999(17.1%) 65853 0
2000(13.9%) 74996 0
2001(1.9%) 76451 0
2002(0.3%) 76687 0
2003(-0.9%) 75969 0
2004(21.5%) 92271 0
2005(28.5%) 118603 0
2006(12.8%) 133821 0
2007(5.8%) 141601 0
2008(9.4%) 154902 2156
2009(17.1%) 181463 (575.2%) 14557
2010(21.2%) 219878 (145.7%) 35765
2011(25.7%) 276456 (64.6%) 58856
2012(10.1%) 304410 (13.6%) 66889
2013(6.8%) 325234 (19.6%) 79978
2014(4.9%) 341180 (10.9%) 88717
2015(5.4%) 359685 (8.9%) 96580
2016(-2.7%) 349946 (-0.9%) 95715
2017(-4.2%) 335375 (-8.9%) 87217
2018(5.7%) 354330 (10.3%) 96178
2019(16.5%) 412865 (14.5%) 110081
2020(-11.6%) 365069 (-19.2%) 88936
2021(30.6%) 476935 (33.8%) 119011
2022(-0.5%) 474510 (26.7%) 150787
2023 334114 121726

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 150543 0
2005(20.7%) 181680 0
2006(-1.8%) 178499 0
2007(3.5%) 184827 0
2008(10.6%) 204494 4797
2009(15.2%) 235612 (361.7%) 22147
2010(18.6%) 279529 (91.5%) 42401
2011(3.7%) 289856 (41.7%) 60096
2012(-3.1%) 280992 (-10.6%) 53755
2013(-1.9%) 275764 (11.6%) 59991
2014(4.9%) 289381 (6.0%) 63564
2015(7.0%) 309665 (11.2%) 70681
2016(-17.8%) 254601 (-26.4%) 52020
2017(-97.8%) 5574 (-99.0%) 538
2018(-42.0%) 3234 (-37.9%) 334
2019(-41.4%) 1895 (-49.7%) 168
2020(-43.7%) 1066 (-73.2%) 45
2021(-42.0%) 618 (171.1%) 122
2022(142.2%) 1497 (-81.1%) 23
2023 198050 66452

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 29508
2000(854.1%) 281543
2001(2.0%) 287190
2002(10.7%) 317913
2003(7.9%) 342924
2004(5.7%) 362488
2005(-1.1%) 358335
2006(-3.6%) 345600
2007(5.0%) 363019
2008(10.4%) 400658
2009(8.1%) 432928
2010(14.4%) 495217
2011(3.3%) 511430
2012(-3.0%) 496077
2013(1.1%) 501690
2014(6.9%) 536069
2015(6.5%) 570654
2016(-4.1%) 547382
2017(-36.2%) 349084
2018(2.9%) 359268
2019(3.3%) 371296
2020(-15.9%) 312101
2021(12.3%) 350494
2022(18.0%) 413712
2023 316185

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2339
2008(761.0%) 20138
2009(85.1%) 37279
2010(46.5%) 54626
2011(23.2%) 67290
2012(24.9%) 84026
2013(10.7%) 93016
2014(13.9%) 105969
2015(7.9%) 114330
2016(-6.7%) 106616
2017(-28.3%) 76459
2018(-3.9%) 73494
2019(7.7%) 79188
2020(-20.1%) 63275
2021(-4.1%) 60686
2022(-2.7%) 59033
2023 52028

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 11811
2010(270.8%) 43794
2011(23.8%) 54224
2012(4.9%) 56887
2013(3.9%) 59106
2014(-0.1%) 59047
2015(-3.2%) 57131
2016(14.5%) 65442
2017(-64.0%) 23568
2018(81.5%) 42782
2019(6.9%) 45735
2020(-15.7%) 38551
2021(16.2%) 44815
2022(10.2%) 49370
2023 34030

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 32,925,625 
Antall forskjellige titler 16,348,579 
Antall lånere 5,250,225 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,127,15555
Februar1,087,27755
Mars1,173,09658
April996,11160
Mai915,37160
Juni830,74361
Juli811,25760
August884,82662
September1,091,99863
Oktober1,262,46663
November1,159,88164
Desember778,25465

Totalt antall utlån i 1996: 12,118,435


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,251,27466
Februar1,114,60966
Mars1,072,78967
April1,193,21067
Mai970,29767
Juni864,26067
Juli775,02466
August871,85968
September1,163,98070
Oktober1,271,04769
November1,154,43770
Desember837,20070

Totalt antall utlån i 1997: 12,539,986


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,306,07972
Februar1,168,18275
Mars1,270,27772
April1,104,06970
Mai920,29871
Juni929,95172
Juli845,75470
August1,025,47076
September1,292,06077
Oktober1,330,63277
November1,238,03377
Desember916,72178

Totalt antall utlån i 1998: 13,347,526


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,300,35379
Februar1,231,24881
Mars1,472,36085
April1,134,66889
Mai998,23295
Juni1,059,22693
Juli869,11690
August1,094,09098
September1,390,939105
Oktober1,415,375106
November1,462,001109
Desember1,001,164117

Totalt antall utlån i 1999: 14,428,772


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,449,596117
Februar1,481,363113
Mars1,520,882117
April1,200,948120
Mai1,197,352119
Juni1,074,730113
Juli919,65297
August1,241,498117
September1,378,039120
Oktober1,532,118122
November1,531,138123
Desember1,029,674122

Totalt antall utlån i 2000: 15,556,990


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,574,564125
Februar1,369,807124
Mars1,519,105129
April1,291,850128
Mai1,181,203132
Juni1,062,651127
Juli958,66898
August1,268,395137
September1,384,625138
Oktober1,608,266146
November1,529,820154
Desember997,345162

Totalt antall utlån i 2001: 15,746,299


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,649,306169
Februar1,473,526174
Mars1,388,277180
April1,484,219179
Mai1,166,583177
Juni1,115,752175
Juli1,093,520106
August1,258,197186
September1,513,834197
Oktober1,685,531202
November1,585,540211
Desember1,081,432203

Totalt antall utlån i 2002: 16,495,717


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,696,929217
Februar1,504,495219
Mars1,631,924226
April1,421,000229
Mai1,355,153231
Juni1,182,260232
Juli1,052,184111
August1,345,073243
September1,630,235262
Oktober1,745,439271
November1,604,717270
Desember1,167,924269

Totalt antall utlån i 2003: 17,337,333


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,657,945302
Februar1,562,592316
Mars1,817,244338
April1,498,866345
Mai1,260,709340
Juni1,352,704337
Juli1,058,477110
August1,463,641341
September1,804,690386
Oktober1,826,972385
November1,892,473399
Desember1,403,472389

Totalt antall utlån i 2004: 18,599,785


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,883,353412
Februar1,677,151412
Mars1,741,311413
April1,719,571414
Mai1,468,839412
Juni1,313,970406
Juli1,008,389124
August1,594,470397
September1,830,186420
Oktober1,866,337429
November1,929,687435
Desember1,312,706431

Totalt antall utlån i 2005: 19,345,970


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,884,236449
Februar1,640,152453
Mars1,905,093468
April1,555,573469
Mai1,488,496470
Juni1,270,234445
Juli1,008,142135
August1,627,800453
September1,859,370488
Oktober1,945,907495
November1,947,275499
Desember1,302,179496

Totalt antall utlån i 2006: 19,434,457


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,918,376510
Februar1,671,618509
Mars1,935,440506
April1,514,502513
Mai1,527,325519
Juni1,316,465491
Juli1,183,149158
August1,704,833504
September1,889,887531
Oktober2,077,004535
November1,963,287543
Desember1,274,870539

Totalt antall utlån i 2007: 19,976,756


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,074,900553
Februar1,862,601555
Mars1,760,880560
April1,919,829561
Mai1,505,588551
Juni1,392,496522
Juli1,195,730162
August1,873,951538
September2,010,724567
Oktober2,172,624578
November2,080,743577
Desember1,429,365570

Totalt antall utlån i 2008: 21,279,431


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,055,866586
Februar1,851,711584
Mars2,141,739592
April1,820,970593
Mai1,633,494585
Juni1,494,173565
Juli1,337,675167
August2,119,299566
September2,077,045598
Oktober2,127,455597
November2,096,669590
Desember1,474,490589

Totalt antall utlån i 2009: 22,230,586


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,015,128596
Februar1,884,086600
Mars2,258,068606
April1,816,571606
Mai1,576,186608
Juni1,508,526584
Juli1,262,003175
August2,289,753603
September2,136,101631
Oktober2,072,829629
November2,162,253643
Desember1,534,192636

Totalt antall utlån i 2010: 22,515,696


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,181,973649
Februar1,975,277652
Mars2,257,907650
April1,798,259646
Mai1,890,988643
Juni1,555,807611
Juli1,253,972187
August2,309,342621
September2,073,725644
Oktober2,092,342647
November2,184,027659
Desember1,569,305651

Totalt antall utlån i 2011: 23,142,924


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,236,982675
Februar2,088,427673
Mars2,295,952671
April1,811,303679
Mai1,767,913675
Juni1,656,919655
Juli1,413,924186
August2,515,175678
September2,098,066703
Oktober2,260,759705
November2,234,660702
Desember1,451,659689

Totalt antall utlån i 2012: 23,831,739


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,352,509702
Februar1,987,679703
Mars2,022,841702
April2,240,270702
Mai1,822,686697
Juni1,654,558676
Juli1,502,056200
August2,725,026696
September2,155,320705
Oktober2,311,914722
November2,252,196723
Desember1,600,908715

Totalt antall utlån i 2013: 24,627,963


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,337,961727
Februar2,043,394731
Mars2,267,326732
April1,956,701720
Mai1,774,399722
Juni1,645,532700
Juli1,400,002198
August2,681,178693
September2,329,639729
Oktober2,279,196728
November2,197,885743
Desember1,668,780739

Totalt antall utlån i 2014: 24,581,993


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,290,697756
Februar2,027,829750
Mars2,329,765754
April1,891,543753
Mai1,737,323746
Juni1,746,618737
Juli1,474,956196
August2,771,801731
September2,192,526756
Oktober2,218,030759
November2,161,309766
Desember1,625,888743

Totalt antall utlån i 2015: 24,468,285


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,125,639762
Februar2,104,138763
Mars2,083,079757
April2,130,674762
Mai1,767,226751
Juni1,819,260731
Juli1,451,252197
August2,850,743744
September2,105,583769
Oktober1,732,340766
November1,761,211781
Desember1,248,420762

Totalt antall utlån i 2016: 23,179,565


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,852,159775
Februar1,548,970776
Mars1,793,688777
April1,468,344762
Mai1,439,006759
Juni1,303,583742
Juli1,099,950197
August2,386,094748
September1,727,633775
Oktober1,713,542773
November1,760,395768
Desember1,177,905756

Totalt antall utlån i 2017: 19,271,269


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,760,908774
Februar1,459,411769
Mars1,533,631759
April1,589,723763
Mai1,273,180747
Juni1,303,677732
Juli1,056,363197
August2,356,188743
September1,696,514760
Oktober1,770,888758
November1,751,905762
Desember1,173,549748

Totalt antall utlån i 2018: 18,725,937


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,870,338796
Februar1,530,262787
Mars1,740,320796
April1,506,667784
Mai1,488,532780
Juni1,357,622756
Juli1,222,918189
August2,449,199776
September1,805,895798
Oktober1,917,270816
November1,837,876828
Desember1,246,342799

Totalt antall utlån i 2019: 19,973,241


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,945,599823
Februar1,690,287820
Mars984,537817
April346,978496
Mai599,869606
Juni1,113,891674
Juli1,113,994197
August2,136,531769
September1,713,729813
Oktober1,723,464805
November1,728,697804
Desember1,336,383796

Totalt antall utlån i 2020: 16,433,959


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,637,819838
Februar1,516,891840
Mars1,530,956838
April1,360,155821
Mai1,319,872819
Juni1,462,497784
Juli1,231,977219
August2,212,249847
September1,837,724876
Oktober1,783,243873
November1,859,763892
Desember1,238,080852

Totalt antall utlån i 2021: 18,991,226


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,856,281886
Februar1,583,425882
Mars1,842,862888
April1,515,039872
Mai1,513,496870
Juni1,409,527822
Juli1,206,858199
August2,266,858869
September1,865,429896
Oktober1,752,154888
November1,827,306896
Desember1,183,350860

Totalt antall utlån i 2022: 19,822,585


Utlån 2023

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,920,641901
Februar1,621,429892
Mars1,879,254898
April1,500,139883
Mai1,485,712869
Juni1,455,846810
Juli1,275,888202
August2,302,637866
September1,432,641876
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2023: 14,874,187


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20191074347736849174541
20201098659549852170688
20211302648675465187877
20221229952674809268611
2023966500469505199138

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Åmot barne- og ungdomsskole (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Folkestad barneskole (AKFolSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Hyggen barneskole (AKHygSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Steinerskolen i Arendal (ARSteiSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad barneskole bibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Mørkvedbukta skole, Bodø (BOMorSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Beiarn folkebibliotek (BeiBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • INAKTIV: Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Grunnskole for voksne i Bergen (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Bærumskolene (BrmSk)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • CMS-biblioteket (CmsBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Depotbiblioteket (DepotBib)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Grøne Bråden skole (EIGbrSk)
 • Helleland skole (EIHelSk)
 • Husabø skole (EIHusSk)
 • Husabø ungdomsskole (EIHusuSk)
 • Hellvik skole (EIHvkSk)
 • Lagård ungdomsskole (EILaguSk)
 • Rundevoll skole (EIRunSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid skule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Sunnfjord kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Øyriket oppvekstsenter (HSOyrSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrandbibliotekene (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof bibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Bibliotekutvikling Vestland (HordBib)
 • Vestland fylke, vgs-biblioteka (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hvaler barne- og ungdomsskole (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • IOHovSk
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • IOSkjSk
 • IOSpyBsk
 • IOSpyUsk
 • IOTomSk
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Hvittingfoss skole (KKHvitSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • READ Agder (KsaBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol barneskole (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Løten folkebibliotek (LotBib)
 • Løtenskolene (LotSk)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Moss Voksenopplæring (MKMossVo)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Hustadvika vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Herøy VGS, avd Fosnavåg (MRHerVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Meløy bibliotek (MelBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes skole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Kjøpsvik barne- og ungdomsskole (NAKjopSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Elvetangen skolebibliotek (NIElvSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Nittedal ungdomsskole (NINitSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Labakken skole (NKLabSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Tinnesmoen skole (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Nordland VGS (NordlVgs)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • NRK Researchsenteret (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (OygSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen VGS (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Åsen skole (tidl. Fagernes skole) (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør utlånssentral (RisFri)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • OKS Friskolen (SKGrosSk)
 • Sophie Radich skole (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Blaker skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Kjerrberget ungdomsskole (SOKjeUSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Stavanger byarkiv (STByaSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Finnøyskolene (STFinnSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Saltdal bibliotek (SaltBib)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sande bibliotek (SandeBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Andebu ungdomsskole (SfAndSk)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Melsom skole (SfMelSk)
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vennerød skole (SfVenSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stange bibliotek (StngBib)
 • Ilseng fengsel, Stange (StngFng)
 • Stangeskolene (StngSk)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • SvarBib
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Tønsberg Læringssenter (TBLarSk)
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Kongsvik skole (TJKongSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby ungdomsskole (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Huseby barneskole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tinging (TingBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 24/09/2023 kl. 00:59:01


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As