Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 30/06/2022 kl. 00:33

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,132,246  1,244,224 9.89 % 1,300,314 4.51 %
Februar 1,091,783  1,108,101 1.49 % 1,161,592 4.83 %
Mars 1,176,772  1,066,535 -9.37 % 1,263,763 18.49 %
April 996,204  1,186,589 19.11 % 1,099,406 -7.35 %
Mai 910,601  964,769 5.95 % 916,605 -4.99 %
Juni 826,757  858,555 3.85 % 926,919 7.96 %
Juli 804,261  767,820 -4.53 % 837,236 9.04 %
August 879,108  867,403 -1.33 % 1,020,596 17.66 %
September 1,084,990  1,157,960 6.73 % 1,287,153 11.16 %
Oktober 1,254,840  1,262,647 0.62 % 1,325,423 4.97 %
November 1,152,837  1,147,892 -0.43 % 1,234,057 7.51 %
Desember 772,872  832,726 7.74 % 912,892 9.63 %
Totalt 12,083,271  12,465,221 3.16 % 13,285,956 6.58 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,297,344 -0.23 % 1,457,977 12.38 % 1,582,018 8.51 %
Februar 1,236,504 6.45 % 1,488,791 20.40 % 1,375,007 -7.64 %
Mars 1,478,854 17.02 % 1,528,707 3.37 % 1,526,295 -0.16 %
April 1,139,915 3.68 % 1,206,830 5.87 % 1,296,731 7.45 %
Mai 1,002,566 9.38 % 1,204,418 20.13 % 1,187,076 -1.44 %
Juni 1,063,009 14.68 % 1,078,843 1.49 % 1,067,587 -1.04 %
Juli 867,780 3.65 % 917,937 5.78 % 958,419 4.41 %
August 1,097,151 7.50 % 1,245,778 13.55 % 1,271,958 2.10 %
September 1,398,507 8.65 % 1,383,968 -1.04 % 1,391,421 0.54 %
Oktober 1,423,005 7.36 % 1,538,798 8.14 % 1,617,673 5.13 %
November 1,469,004 19.04 % 1,539,470 4.80 % 1,537,200 -0.15 %
Desember 1,005,321 10.12 % 1,032,706 2.72 % 1,002,158 -2.96 %
Totalt 14,478,960 8.98 % 15,624,223 7.91 % 15,813,543 1.21 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,659,227 4.88 % 1,705,545 2.79 % 1,667,150 -2.25 %
Februar 1,479,512 7.60 % 1,512,293 2.22 % 1,569,071 3.75 %
Mars 1,404,143 -8.00 % 1,641,466 16.90 % 1,828,275 11.38 %
April 1,501,257 15.77 % 1,428,089 -4.87 % 1,507,216 5.54 %
Mai 1,180,285 -0.57 % 1,361,643 15.37 % 1,267,079 -6.94 %
Juni 1,121,121 5.01 % 1,187,118 5.89 % 1,358,427 14.43 %
Juli 1,095,386 14.29 % 1,053,982 -3.78 % 1,059,435 0.52 %
August 1,265,584 -0.50 % 1,349,323 6.62 % 1,469,508 8.91 %
September 1,520,727 9.29 % 1,638,552 7.75 % 1,814,173 10.72 %
Oktober 1,693,589 4.69 % 1,754,590 3.60 % 1,836,285 4.66 %
November 1,593,834 3.68 % 1,614,988 1.33 % 1,902,571 17.81 %
Desember 1,086,668 8.43 % 1,174,965 8.13 % 1,409,528 19.96 %
Totalt 16,601,333 4.98 % 17,422,554 4.95 % 18,688,718 7.27 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,893,795 13.59 % 1,875,479 -0.97 % 1,904,006 1.52 %
Februar 1,684,676 7.37 % 1,636,260 -2.87 % 1,664,378 1.72 %
Mars 1,749,654 -4.30 % 1,897,324 8.44 % 1,923,977 1.40 %
April 1,728,699 14.69 % 1,551,583 -10.25 % 1,510,678 -2.64 %
Mai 1,475,925 16.48 % 1,483,406 0.51 % 1,520,481 2.50 %
Juni 1,320,314 -2.81 % 1,271,390 -3.71 % 1,313,316 3.30 %
Juli 1,009,119 -4.75 % 1,008,715 -0.04 % 1,182,820 17.26 %
August 1,597,932 8.74 % 1,612,288 0.90 % 1,678,997 4.14 %
September 1,838,045 1.32 % 1,846,724 0.47 % 1,876,797 1.63 %
Oktober 1,876,722 2.20 % 1,937,582 3.24 % 2,063,898 6.52 %
November 1,942,205 2.08 % 1,936,753 -0.28 % 1,950,723 0.72 %
Desember 1,318,316 -6.47 % 1,297,196 -1.60 % 1,270,526 -2.06 %
Totalt 19,435,402 4.00 % 19,354,700 -0.42 % 19,860,597 2.61 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,059,625 8.17 % 2,040,571 -0.93 % 1,996,708 -2.15 %
Februar 1,854,516 11.42 % 1,841,250 -0.72 % 1,874,232 1.79 %
Mars 1,754,248 -8.82 % 2,125,449 21.16 % 2,244,058 5.58 %
April 1,909,251 26.38 % 1,810,075 -5.19 % 1,803,828 -0.35 %
Mai 1,498,622 -1.44 % 1,622,385 8.26 % 1,567,685 -3.37 %
Juni 1,395,212 6.24 % 1,492,644 6.98 % 1,507,733 1.01 %
Juli 1,198,788 1.35 % 1,339,224 11.71 % 1,262,053 -5.76 %
August 1,838,371 9.49 % 2,069,538 12.57 % 2,237,780 8.13 %
September 1,995,690 6.33 % 2,060,322 3.24 % 2,112,508 2.53 %
Oktober 2,158,232 4.57 % 2,111,562 -2.16 % 2,060,131 -2.44 %
November 2,063,598 5.79 % 2,081,758 0.88 % 2,142,126 2.90 %
Desember 1,424,207 12.10 % 1,472,311 3.38 % 1,528,302 3.80 %
Totalt 21,150,360 6.49 % 22,067,089 4.33 % 22,337,144 1.22 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,160,794 8.22 % 2,220,960 2.78 % 2,333,180 5.05 %
Februar 1,963,559 4.77 % 2,078,615 5.86 % 1,974,429 -5.01 %
Mars 2,234,587 -0.42 % 2,278,179 1.95 % 2,008,805 -11.82 %
April 1,785,135 -1.04 % 1,802,144 0.95 % 2,222,035 23.30 %
Mai 1,874,868 19.59 % 1,755,139 -6.39 % 1,806,816 2.94 %
Juni 1,553,103 3.01 % 1,649,609 6.21 % 1,644,872 -0.29 %
Juli 1,253,619 -0.67 % 1,413,111 12.72 % 1,500,874 6.21 %
August 2,254,380 0.74 % 2,467,356 9.45 % 2,670,730 8.24 %
September 2,050,128 -2.95 % 2,076,985 1.31 % 2,135,418 2.81 %
Oktober 2,074,783 0.71 % 2,246,634 8.28 % 2,291,183 1.98 %
November 2,162,555 0.95 % 2,217,613 2.55 % 2,232,823 0.69 %
Desember 1,559,410 2.04 % 1,443,699 -7.42 % 1,592,276 10.29 %
Totalt 22,926,921 2.64 % 23,650,044 3.15 % 24,413,441 3.23 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,315,137 -0.77 % 2,264,354 -2.19 % 2,095,032 -7.48 %
Februar 2,029,362 2.78 % 2,009,480 -0.98 % 2,081,768 3.60 %
Mars 2,246,126 11.81 % 2,305,092 2.63 % 2,060,389 -10.62 %
April 1,941,701 -12.62 % 1,869,351 -3.73 % 2,103,499 12.53 %
Mai 1,757,306 -2.74 % 1,717,490 -2.27 % 1,746,202 1.67 %
Juni 1,636,945 -0.48 % 1,731,934 5.80 % 1,807,439 4.36 %
Juli 1,399,117 -6.78 % 1,471,878 5.20 % 1,446,935 -1.69 %
August 2,622,235 -1.82 % 2,711,000 3.39 % 2,788,295 2.85 %
September 2,302,987 7.85 % 2,167,263 -5.89 % 2,068,875 -4.54 %
Oktober 2,253,990 -1.62 % 2,189,882 -2.84 % 1,709,746 -21.93 %
November 2,170,962 -2.77 % 2,135,060 -1.65 % 1,729,837 -18.98 %
Desember 1,655,973 4.00 % 1,613,070 -2.59 % 1,234,206 -23.49 %
Totalt 24,331,841 -0.33 % 24,185,854 -0.60 % 22,872,223 -5.43 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,816,769 -13.28 % 1,726,654 -4.96 % 1,835,975 6.33 %
Februar 1,526,357 -26.68 % 1,437,096 -5.85 % 1,508,937 5.00 %
Mars 1,761,331 -14.51 % 1,509,391 -14.30 % 1,712,692 13.47 %
April 1,448,121 -31.16 % 1,560,926 7.79 % 1,483,929 -4.93 %
Mai 1,415,123 -18.96 % 1,249,190 -11.73 % 1,464,735 17.25 %
Juni 1,293,163 -28.45 % 1,292,899 -0.02 % 1,349,359 4.37 %
Juli 1,096,880 -24.19 % 1,050,928 -4.19 % 1,216,992 15.80 %
August 2,316,030 -16.94 % 2,283,072 -1.42 % 2,379,419 4.22 %
September 1,696,473 -18.00 % 1,662,079 -2.03 % 1,776,045 6.86 %
Oktober 1,687,283 -1.31 % 1,742,140 3.25 % 1,888,643 8.41 %
November 1,724,401 -0.31 % 1,717,368 -0.41 % 1,809,185 5.35 %
Desember 1,159,945 -6.02 % 1,158,959 -0.09 % 1,231,082 6.22 %
Totalt 18,941,876 -17.18 % 18,390,702 -2.91 % 19,656,993 6.89 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 1,911,481 4.11 % 1,616,071 -15.45 % 1,840,886 13.91 %
Februar 1,670,083 10.68 % 1,497,243 -10.35 % 1,575,139 5.20 %
Mars 970,136 -43.36 % 1,510,306 55.68 % 1,819,119 20.45 %
April 347,452 -76.59 % 1,354,971 289.97 % 1,503,352 10.95 %
Mai 600,907 -58.98 % 1,296,834 115.81 % 1,499,340 15.62 %
Juni 1,114,021 -17.44 % 1,456,742 30.76 % 1,332,775 -8.51 %
Juli 1,114,292 -8.44 % 1,227,587 10.17 % 0  
August 2,104,626 -11.55 % 2,169,060 3.06 % 0  
September 1,691,248 -4.77 % 1,809,457 6.99 % 0  
Oktober 1,697,419 -10.12 % 1,768,794 4.20 % 0  
November 1,695,821 -6.27 % 1,836,635 8.30 % 0  
Desember 1,321,387 7.34 % 1,235,994 -6.46 % 0  
Totalt 16,238,873 -17.39 % 18,779,694 15.65 % 9,570,611 -49.04 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 504,628,144

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 636353 0
1997(24.6%) 792905 0
1998(6.0%) 840401 3111
1999(11.8%) 939453 (286.7%) 12031
2000(-0.5%) 934532 (407.4%) 61045
2001(-4.7%) 890908 (54.4%) 94223
2002(-6.0%) 837773 (68.9%) 159184
2003(0.5%) 841632 (56.1%) 248501
2004(-13.5%) 728189 (18.1%) 293415
2005(-3.2%) 704933 (27.4%) 373912
2006(-10.3%) 632459 (14.5%) 428214
2007(-11.4%) 560145 (3.1%) 441369
2008(-7.4%) 518928 (9.5%) 483134
2009(-5.7%) 489146 (11.9%) 540813
2010(-9.2%) 444202 (4.0%) 562338
2011(-6.0%) 417529 (4.4%) 587158
2012(-6.5%) 390531 (-1.5%) 578290
2013(0.4%) 391923 (-8.9%) 526590
2014(-21.8%) 306293 (9.8%) 578450
2015(-18.4%) 249844 (0.7%) 582372
2016(-14.1%) 214652 (-8.0%) 535863
2017(-27.8%) 154991 (-26.0%) 396600
2018(-18.1%) 126962 (-0.7%) 393814
2019(-6.1%) 119269 (16.6%) 459382
2020(-34.1%) 78551 (-11.7%) 405549
2021(-4.1%) 75345 (7.4%) 435707
2022 46633 258668

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 46624 0
1998(37.0%) 63870 0
1999(18.4%) 75614 0
2000(12.4%) 85003 11
2001(3.0%) 87558 0
2002(2.3%) 89549 0
2003(-4.7%) 85313 0
2004(16.9%) 99698 0
2005(18.2%) 117831 0
2006(7.7%) 126871 0
2007(5.2%) 133432 0
2008(13.0%) 150783 3424
2009(30.1%) 196239 (469.8%) 19510
2010(39.3%) 273325 (144.9%) 47786
2011(16.9%) 319427 (33.1%) 63589
2012(3.7%) 331238 (-11.5%) 56271
2013(4.7%) 346885 (16.4%) 65515
2014(5.1%) 364508 (14.7%) 75145
2015(3.1%) 375666 (2.2%) 76812
2016(-4.7%) 358095 (-9.3%) 69702
2017(-17.8%) 294293 (-7.8%) 64243
2018(12.1%) 329939 (5.0%) 67440
2019(11.2%) 366916 (8.7%) 73323
2020(-14.5%) 313674 (-21.5%) 57587
2021(13.8%) 356810 (28.9%) 74253
2022 169026 45636

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 38779 0
1998(41.3%) 54812 0
1999(18.7%) 65061 0
2000(14.3%) 74357 0
2001(1.4%) 75362 0
2002(2.6%) 77336 0
2003(-2.3%) 75587 0
2004(21.7%) 91990 0
2005(28.0%) 117751 0
2006(12.9%) 132982 0
2007(5.5%) 140267 0
2008(10.5%) 154943 2165
2009(16.4%) 180336 (567.0%) 14441
2010(21.1%) 218450 (144.8%) 35348
2011(25.5%) 274079 (65.5%) 58505
2012(10.0%) 301566 (13.6%) 66444
2013(6.8%) 322220 (19.2%) 79203
2014(5.1%) 338714 (11.1%) 87985
2015(5.2%) 356163 (8.0%) 95054
2016(-2.8%) 346013 (-1.0%) 94145
2017(-4.4%) 330713 (-8.8%) 85832
2018(6.0%) 350650 (9.8%) 94209
2019(16.3%) 407905 (15.2%) 108507
2020(-11.6%) 360524 (-19.0%) 87854
2021(31.5%) 474056 (35.4%) 118923
2022 252664 77860

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 150011 0
2005(20.7%) 181044 0
2006(-1.9%) 177693 0
2007(3.4%) 183669 0
2008(10.4%) 202854 4751
2009(15.3%) 233834 (362.7%) 21985
2010(18.6%) 277361 (92.3%) 42282
2011(3.9%) 288091 (41.7%) 59932
2012(-3.0%) 279420 (-10.7%) 53508
2013(-2.0%) 273910 (11.3%) 59573
2014(4.9%) 287368 (6.2%) 63254
2015(7.0%) 307424 (11.3%) 70394
2016(-17.6%) 253285 (-26.5%) 51774
2017(-97.8%) 5531 (-99.0%) 535
2018(-41.8%) 3220 (-38.3%) 330
2019(-41.3%) 1891 (-49.4%) 167
2020(-43.6%) 1066 (-72.5%) 46
2021(-42.0%) 618 (165.2%) 122
2022 861 15

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 29490
2000(854.3%) 281419
2001(2.1%) 287266
2002(10.8%) 318254
2003(7.7%) 342699
2004(5.7%) 362112
2005(-1.1%) 358205
2006(-3.6%) 345484
2007(5.0%) 362766
2008(10.3%) 400255
2009(8.0%) 432172
2010(14.3%) 494171
2011(3.3%) 510457
2012(-3.0%) 495266
2013(1.2%) 501197
2014(6.7%) 534798
2015(6.4%) 568966
2016(-4.3%) 544377
2017(-36.5%) 345908
2018(3.2%) 356860
2019(4.0%) 371233
2020(-15.9%) 312302
2021(12.4%) 351119
2022 207682

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2390
2008(770.8%) 20811
2009(83.5%) 38191
2010(46.5%) 55955
2011(22.3%) 68450
2012(24.2%) 85001
2013(10.5%) 93942
2014(14.2%) 107258
2015(7.7%) 115545
2016(-7.1%) 107321
2017(-28.0%) 77289
2018(-4.9%) 73504
2019(7.5%) 79040
2020(-20.1%) 63168
2021(-3.8%) 60799
2022 24045

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 11516
2010(274.0%) 43067
2011(24.5%) 53609
2012(4.4%) 55947
2013(5.6%) 59062
2014(0.3%) 59239
2015(-2.7%) 57624
2016(15.2%) 66363
2017(-64.1%) 23832
2018(81.1%) 43161
2019(6.9%) 46144
2020(-15.8%) 38861
2021(16.1%) 45125
2022 24063

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 31,719,573 
Antall forskjellige titler 16,125,603 
Antall lånere 4,983,568 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,132,24656
Februar1,091,78356
Mars1,176,77258
April996,20460
Mai910,60160
Juni826,75761
Juli804,26160
August879,10862
September1,084,99063
Oktober1,254,84063
November1,152,83764
Desember772,87265

Totalt antall utlån i 1996: 12,083,271


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,244,22466
Februar1,108,10166
Mars1,066,53567
April1,186,58967
Mai964,76967
Juni858,55567
Juli767,82066
August867,40368
September1,157,96070
Oktober1,262,64769
November1,147,89270
Desember832,72670

Totalt antall utlån i 1997: 12,465,221


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,300,31472
Februar1,161,59275
Mars1,263,76372
April1,099,40670
Mai916,60571
Juni926,91972
Juli837,23670
August1,020,59676
September1,287,15377
Oktober1,325,42377
November1,234,05777
Desember912,89278

Totalt antall utlån i 1998: 13,285,956


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,297,34479
Februar1,236,50482
Mars1,478,85486
April1,139,91590
Mai1,002,56695
Juni1,063,00994
Juli867,78091
August1,097,15199
September1,398,507105
Oktober1,423,005107
November1,469,004110
Desember1,005,321118

Totalt antall utlån i 1999: 14,478,960


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,457,977118
Februar1,488,791115
Mars1,528,707118
April1,206,830121
Mai1,204,418120
Juni1,078,843115
Juli917,93798
August1,245,778118
September1,383,968121
Oktober1,538,798123
November1,539,470124
Desember1,032,706123

Totalt antall utlån i 2000: 15,624,223


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,582,018125
Februar1,375,007125
Mars1,526,295129
April1,296,731129
Mai1,187,076133
Juni1,067,587127
Juli958,41998
August1,271,958137
September1,391,421138
Oktober1,617,673146
November1,537,200153
Desember1,002,158162

Totalt antall utlån i 2001: 15,813,543


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,659,227169
Februar1,479,512174
Mars1,404,143180
April1,501,257179
Mai1,180,285177
Juni1,121,121175
Juli1,095,386106
August1,265,584185
September1,520,727197
Oktober1,693,589202
November1,593,834212
Desember1,086,668203

Totalt antall utlån i 2002: 16,601,333


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,705,545218
Februar1,512,293220
Mars1,641,466226
April1,428,089229
Mai1,361,643231
Juni1,187,118231
Juli1,053,982111
August1,349,323243
September1,638,552262
Oktober1,754,590271
November1,614,988270
Desember1,174,965269

Totalt antall utlån i 2003: 17,422,554


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,667,150302
Februar1,569,071316
Mars1,828,275338
April1,507,216345
Mai1,267,079340
Juni1,358,427338
Juli1,059,435110
August1,469,508340
September1,814,173388
Oktober1,836,285385
November1,902,571401
Desember1,409,528391

Totalt antall utlån i 2004: 18,688,718


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,893,795413
Februar1,684,676414
Mars1,749,654415
April1,728,699416
Mai1,475,925414
Juni1,320,314407
Juli1,009,119124
August1,597,932397
September1,838,045422
Oktober1,876,722431
November1,942,205438
Desember1,318,316433

Totalt antall utlån i 2005: 19,435,402


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,875,479452
Februar1,636,260456
Mars1,897,324471
April1,551,583473
Mai1,483,406473
Juni1,271,390449
Juli1,008,715133
August1,612,288456
September1,846,724491
Oktober1,937,582499
November1,936,753503
Desember1,297,196500

Totalt antall utlån i 2006: 19,354,700


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,904,006512
Februar1,664,378511
Mars1,923,977509
April1,510,678516
Mai1,520,481522
Juni1,313,316493
Juli1,182,820156
August1,678,997507
September1,876,797534
Oktober2,063,898538
November1,950,723546
Desember1,270,526541

Totalt antall utlån i 2007: 19,860,597


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,059,625558
Februar1,854,516561
Mars1,754,248565
April1,909,251567
Mai1,498,622556
Juni1,395,212527
Juli1,198,788162
August1,838,371543
September1,995,690573
Oktober2,158,232584
November2,063,598583
Desember1,424,207574

Totalt antall utlån i 2008: 21,150,360


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,040,571592
Februar1,841,250590
Mars2,125,449599
April1,810,075598
Mai1,622,385591
Juni1,492,644570
Juli1,339,224168
August2,069,538571
September2,060,322603
Oktober2,111,562601
November2,081,758595
Desember1,472,311593

Totalt antall utlån i 2009: 22,067,089


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,996,708601
Februar1,874,232605
Mars2,244,058611
April1,803,828610
Mai1,567,685614
Juni1,507,733588
Juli1,262,053175
August2,237,780609
September2,112,508638
Oktober2,060,131634
November2,142,126649
Desember1,528,302640

Totalt antall utlån i 2010: 22,337,144


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,160,794655
Februar1,963,559658
Mars2,234,587657
April1,785,135653
Mai1,874,868648
Juni1,553,103616
Juli1,253,619187
August2,254,380625
September2,050,128649
Oktober2,074,783653
November2,162,555665
Desember1,559,410657

Totalt antall utlån i 2011: 22,926,921


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,220,960681
Februar2,078,615679
Mars2,278,179677
April1,802,144685
Mai1,755,139681
Juni1,649,609660
Juli1,413,111186
August2,467,356684
September2,076,985709
Oktober2,246,634711
November2,217,613709
Desember1,443,699695

Totalt antall utlån i 2012: 23,650,044


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,333,180708
Februar1,974,429708
Mars2,008,805708
April2,222,035708
Mai1,806,816703
Juni1,644,872680
Juli1,500,874200
August2,670,730701
September2,135,418712
Oktober2,291,183729
November2,232,823731
Desember1,592,276721

Totalt antall utlån i 2013: 24,413,441


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,315,137736
Februar2,029,362739
Mars2,246,126740
April1,941,701727
Mai1,757,306729
Juni1,636,945705
Juli1,399,117199
August2,622,235700
September2,302,987736
Oktober2,253,990734
November2,170,962750
Desember1,655,973748

Totalt antall utlån i 2014: 24,331,841


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,264,354765
Februar2,009,480758
Mars2,305,092762
April1,869,351758
Mai1,717,490752
Juni1,731,934743
Juli1,471,878196
August2,711,000736
September2,167,263764
Oktober2,189,882767
November2,135,060774
Desember1,613,070751

Totalt antall utlån i 2015: 24,185,854


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,095,032770
Februar2,081,768771
Mars2,060,389765
April2,103,499770
Mai1,746,202760
Juni1,807,439739
Juli1,446,935197
August2,788,295753
September2,068,875777
Oktober1,709,746774
November1,729,837790
Desember1,234,206769

Totalt antall utlån i 2016: 22,872,223


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,816,769784
Februar1,526,357784
Mars1,761,331784
April1,448,121769
Mai1,415,123766
Juni1,293,163749
Juli1,096,880198
August2,316,030755
September1,696,473782
Oktober1,687,283780
November1,724,401774
Desember1,159,945762

Totalt antall utlån i 2017: 18,941,876


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,726,654782
Februar1,437,096775
Mars1,509,391763
April1,560,926769
Mai1,249,190752
Juni1,292,899739
Juli1,050,928199
August2,283,072749
September1,662,079767
Oktober1,742,140764
November1,717,368768
Desember1,158,959752

Totalt antall utlån i 2018: 18,390,702


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,835,975801
Februar1,508,937793
Mars1,712,692802
April1,483,929789
Mai1,464,735785
Juni1,349,359759
Juli1,216,992189
August2,379,419779
September1,776,045802
Oktober1,888,643820
November1,809,185832
Desember1,231,082803

Totalt antall utlån i 2019: 19,656,993


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,911,481828
Februar1,670,083823
Mars970,136818
April347,452496
Mai600,907607
Juni1,114,021676
Juli1,114,292197
August2,104,626772
September1,691,248816
Oktober1,697,419808
November1,695,821806
Desember1,321,387796

Totalt antall utlån i 2020: 16,238,873


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,616,071840
Februar1,497,243841
Mars1,510,306840
April1,354,971821
Mai1,296,834819
Juni1,456,742784
Juli1,227,587218
August2,169,060848
September1,809,457876
Oktober1,768,794873
November1,836,635893
Desember1,235,994852

Totalt antall utlån i 2021: 18,779,694


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,840,886887
Februar1,575,139883
Mars1,819,119888
April1,503,352872
Mai1,499,340869
Juni1,332,775822
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2022: 9,570,611


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
2018946456681199163647
20191074347736849174541
20201098659549852170688
20211302648675465187877
2022626288350187157064

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Folkestad barneskole (AKFolSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Hyggen barneskole (AKHygSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Steinerskolen i Arendal (ARSteiSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Mørkvedbukta skole, Bodø (BOMorSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Depotbiblioteket (DepotBib)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Bjørnafjorden bibliotek Eikelandsosen (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Øyriket oppvekstsenter (HSOyrSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrandbibliotekene (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof bibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Bibliotekutvikling Vestland (HordBib)
 • Vestland fylke, vgs-biblioteka (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hvaler barne- og ungdomsskole (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • Hovin skole, Spydeberg (IOHovSk)
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • Skjønhaugskolene (IOSkjSk)
 • Spydeberg skole, Spydeberg (IOSpyBsk)
 • Spydeberg ungdomsskole, Spydeberg (IOSpyUsk)
 • Tomter-skolene (IOTomSk)
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • READ Agder (KsaBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol barneskole (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Løten folkebibliotek (LotBib)
 • Løtenskolene (LotSk)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Moss Voksenopplæring (MKMossVo)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Hustadvika vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Herøy VGS, avd Fosnavåg (MRHerVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Elvetangen skolebibliotek (NIElvSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Nittedal ungdomsskole (NINitSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Labakken skole (NKLabSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Tinnesmoen skole (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (OygSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen VGS (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Åsen skole (tidl. Fagernes skole) (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • OKS Friskolen (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Blaker skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Kjerrberget ungdomsskole (SOKjeUSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sande bibliotek (SandeBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stange bibliotek (StngBib)
 • Ilseng fengsel, Stange (StngFng)
 • Stangeskolene (StngSk)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • SvarBib
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Tønsberg Læringssenter (TBLarSk)
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby ungdomsskole (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Huseby barneskole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 30/06/2022 kl. 00:33:51


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As