Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 15/08/2022 kl. 00:33

Denne statistikken er begrenset til de bibliotekene som har drevet utlån med BIBLIOFIL sammenhengende siden Januar 1996. Denne statistikken vil gi et relativt godt uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 694,508  730,045 5.12 % 752,038 3.01 %
Februar 669,642  642,248 -4.09 % 668,025 4.01 %
Mars 708,398  622,449 -12.13 % 717,606 15.29 %
April 584,555  675,272 15.52 % 617,356 -8.58 %
Mai 529,233  536,480 1.37 % 523,845 -2.36 %
Juni 488,361  474,998 -2.74 % 526,693 10.88 %
Juli 451,532  421,643 -6.62 % 468,521 11.12 %
August 481,375  501,605 4.20 % 591,440 17.91 %
September 588,378  648,849 10.28 % 711,479 9.65 %
Oktober 725,939  711,526 -1.99 % 758,933 6.66 %
November 665,931  672,284 0.95 % 716,603 6.59 %
Desember 448,486  500,700 11.64 % 533,337 6.52 %
Totalt 7,036,338  7,138,099 1.45 % 7,585,876 6.27 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 756,032 0.53 % 789,526 4.43 % 843,867 6.88 %
Februar 709,603 6.22 % 795,111 12.05 % 736,935 -7.32 %
Mars 831,528 15.88 % 810,341 -2.55 % 808,690 -0.20 %
April 622,216 0.79 % 636,295 2.26 % 691,815 8.73 %
Mai 548,115 4.63 % 644,042 17.50 % 634,263 -1.52 %
Juni 577,164 9.58 % 560,695 -2.85 % 589,339 5.11 %
Juli 472,417 0.83 % 469,627 -0.59 % 520,524 10.84 %
August 597,649 1.05 % 636,302 6.47 % 690,339 8.49 %
September 724,869 1.88 % 696,019 -3.98 % 734,863 5.58 %
Oktober 765,035 0.80 % 802,530 4.90 % 861,651 7.37 %
November 788,586 10.05 % 806,296 2.25 % 821,217 1.85 %
Desember 538,708 1.01 % 544,300 1.04 % 542,323 -0.36 %
Totalt 7,931,922 4.56 % 8,191,084 3.27 % 8,475,826 3.48 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 883,758 4.73 % 880,476 -0.37 % 857,925 -2.56 %
Februar 789,528 7.14 % 786,484 -0.39 % 807,246 2.64 %
Mars 754,955 -6.64 % 859,349 13.83 % 948,098 10.33 %
April 784,652 13.42 % 742,727 -5.34 % 768,173 3.43 %
Mai 621,696 -1.98 % 711,648 14.47 % 653,683 -8.15 %
Juni 598,893 1.62 % 630,570 5.29 % 710,589 12.69 %
Juli 578,011 11.04 % 540,484 -6.49 % 534,655 -1.08 %
August 655,132 -5.10 % 675,467 3.10 % 697,488 3.26 %
September 775,799 5.57 % 826,940 6.59 % 860,259 4.03 %
Oktober 871,706 1.17 % 902,514 3.53 % 879,350 -2.57 %
November 839,087 2.18 % 841,944 0.34 % 902,325 7.17 %
Desember 574,597 5.95 % 627,388 9.19 % 654,504 4.32 %
Totalt 8,727,814 2.97 % 9,025,991 3.42 % 9,274,295 2.75 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 895,048 4.33 % 857,543 -4.19 % 829,820 -3.23 %
Februar 810,781 0.44 % 770,567 -4.96 % 757,179 -1.74 %
Mars 842,558 -11.13 % 870,988 3.37 % 856,566 -1.66 %
April 820,829 6.85 % 715,419 -12.84 % 673,015 -5.93 %
Mai 700,748 7.20 % 683,909 -2.40 % 677,034 -1.01 %
Juni 661,924 -6.85 % 620,901 -6.20 % 619,395 -0.24 %
Juli 489,040 -8.53 % 478,069 -2.24 % 542,747 13.53 %
August 732,678 5.05 % 687,600 -6.15 % 694,232 0.96 %
September 833,946 -3.06 % 793,591 -4.84 % 792,241 -0.17 %
Oktober 870,768 -0.98 % 859,110 -1.34 % 897,346 4.45 %
November 886,769 -1.72 % 849,595 -4.19 % 836,018 -1.60 %
Desember 622,029 -4.96 % 595,037 -4.34 % 579,233 -2.66 %
Totalt 9,167,118 -1.16 % 8,782,329 -4.20 % 8,754,826 -0.31 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 876,261 5.60 % 861,431 -1.69 % 834,333 -3.15 %
Februar 818,774 8.13 % 806,435 -1.51 % 802,298 -0.51 %
Mars 798,866 -6.74 % 907,231 13.56 % 954,815 5.24 %
April 811,909 20.64 % 778,537 -4.11 % 754,578 -3.08 %
Mai 654,786 -3.29 % 692,773 5.80 % 658,579 -4.94 %
Juni 650,225 4.98 % 688,254 5.85 % 678,125 -1.47 %
Juli 557,849 2.78 % 620,719 11.27 % 619,373 -0.22 %
August 714,727 2.95 % 765,618 7.12 % 778,636 1.70 %
September 820,187 3.53 % 853,276 4.03 % 821,358 -3.74 %
Oktober 928,433 3.46 % 908,103 -2.19 % 856,963 -5.63 %
November 854,197 2.17 % 883,067 3.38 % 859,248 -2.70 %
Desember 639,602 10.42 % 648,079 1.33 % 645,546 -0.39 %
Totalt 9,125,816 4.24 % 9,413,523 3.15 % 9,263,852 -1.59 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 836,961 0.31 % 839,654 0.32 % 817,991 -2.58 %
Februar 799,845 -0.31 % 826,630 3.35 % 737,652 -10.76 %
Mars 885,354 -7.27 % 879,767 -0.63 % 748,692 -14.90 %
April 733,416 -2.80 % 714,179 -2.62 % 792,810 11.01 %
Mai 748,782 13.70 % 674,602 -9.91 % 657,487 -2.54 %
Juni 690,759 1.86 % 694,916 0.60 % 658,545 -5.23 %
Juli 585,361 -5.49 % 630,033 7.63 % 614,759 -2.42 %
August 789,832 1.44 % 769,565 -2.57 % 753,698 -2.06 %
September 813,073 -1.01 % 756,596 -6.95 % 728,528 -3.71 %
Oktober 866,736 1.14 % 848,877 -2.06 % 822,791 -3.07 %
November 861,337 0.24 % 815,776 -5.29 % 785,864 -3.67 %
Desember 645,570 0.00 % 572,451 -11.33 % 600,909 4.97 %
Totalt 9,257,026 -0.07 % 9,023,046 -2.53 % 8,719,726 -3.36 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 812,960 -0.62 % 804,018 -1.10 % 737,060 -8.33 %
Februar 743,961 0.86 % 748,551 0.62 % 766,555 2.41 %
Mars 801,621 7.07 % 835,976 4.29 % 759,881 -9.10 %
April 710,348 -10.40 % 683,782 -3.74 % 752,796 10.09 %
Mai 635,819 -3.30 % 641,153 0.84 % 638,021 -0.49 %
Juni 645,773 -1.94 % 692,626 7.26 % 791,424 14.26 %
Juli 578,997 -5.82 % 653,965 12.95 % 630,515 -3.59 %
August 741,963 -1.56 % 730,308 -1.57 % 783,828 7.33 %
September 746,315 2.44 % 742,772 -0.47 % 740,405 -0.32 %
Oktober 799,427 -2.84 % 792,691 -0.84 % 794,357 0.21 %
November 775,748 -1.29 % 749,085 -3.44 % 773,505 3.26 %
Desember 620,865 3.32 % 613,954 -1.11 % 623,911 1.62 %
Totalt 8,613,797 -1.21 % 8,688,881 0.87 % 8,792,258 1.19 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 808,450 9.69 % 809,090 0.08 % 794,532 -1.80 %
Februar 734,817 -4.14 % 721,046 -1.87 % 730,728 1.34 %
Mars 819,986 7.91 % 759,394 -7.39 % 783,988 3.24 %
April 723,721 -3.86 % 738,027 1.98 % 694,698 -5.87 %
Mai 680,158 6.60 % 611,239 -10.13 % 667,995 9.29 %
Juni 685,088 -13.44 % 699,288 2.07 % 699,659 0.05 %
Juli 661,244 4.87 % 633,591 -4.18 % 691,051 9.07 %
August 784,431 0.08 % 797,285 1.64 % 810,054 1.60 %
September 767,697 3.69 % 755,541 -1.58 % 776,073 2.72 %
Oktober 819,536 3.17 % 809,247 -1.26 % 847,129 4.68 %
November 804,829 4.05 % 781,802 -2.86 % 786,144 0.56 %
Desember 611,865 -1.93 % 581,693 -4.93 % 584,388 0.46 %
Totalt 8,901,822 1.25 % 8,697,243 -2.30 % 8,866,439 1.95 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 835,471 5.15 % 698,685 -16.37 % 761,375 8.97 %
Februar 782,810 7.13 % 663,635 -15.22 % 678,904 2.30 %
Mars 446,358 -43.07 % 682,530 52.91 % 763,287 11.83 %
April 188,708 -72.84 % 614,472 225.62 % 671,564 9.29 %
Mai 294,890 -55.85 % 590,176 100.13 % 661,267 12.05 %
Juni 564,755 -19.28 % 686,337 21.53 % 687,922 0.23 %
Juli 608,508 -11.94 % 634,931 4.34 % 648,587 2.15 %
August 697,522 -13.89 % 735,785 5.49 % 295,092 -59.89 %
September 734,058 -5.41 % 729,759 -0.59 % 0  
Oktober 759,987 -10.29 % 784,394 3.21 % 0  
November 735,665 -6.42 % 754,095 2.51 % 0  
Desember 591,426 1.20 % 576,879 -2.46 % 0  
Totalt 7,240,158 -18.34 % 8,151,678 12.59 % 5,167,998 -36.60 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 228,014,781

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 333517 0
1997(28.1%) 427218 0
1998(11.5%) 476404 1640
1999(3.9%) 495090 (393.2%) 8089
2000(-1.7%) 486457 (271.4%) 30044
2001(-0.4%) 484569 (58.4%) 47581
2002(-4.2%) 464235 (57.5%) 74918
2003(-10.8%) 414294 (45.5%) 108979
2004(-9.2%) 376084 (24.2%) 135328
2005(-8.8%) 342994 (32.2%) 178884
2006(-12.4%) 300346 (19.1%) 213140
2007(-13.4%) 259990 (6.4%) 226681
2008(-6.5%) 243168 (4.8%) 237542
2009(-8.2%) 223163 (10.2%) 261751
2010(-10.1%) 200728 (4.5%) 273615
2011(-11.3%) 178143 (4.8%) 286843
2012(-9.9%) 160505 (-6.9%) 267054
2013(-3.5%) 154832 (-9.5%) 241618
2014(-25.4%) 115520 (4.0%) 251319
2015(-20.9%) 91413 (2.0%) 256304
2016(-13.8%) 78779 (3.3%) 264854
2017(-17.7%) 64810 (2.4%) 271206
2018(-23.5%) 49563 (-5.5%) 256328
2019(-19.1%) 40083 (3.6%) 265677
2020(-28.6%) 28611 (-22.5%) 205905
2021(-14.9%) 24360 (7.1%) 220626
2022 14819 144647

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 35090 0
1998(33.3%) 46788 0
1999(7.1%) 50095 0
2000(3.1%) 51657 11
2001(1.1%) 52246 0
2002(5.0%) 54877 0
2003(-4.9%) 52174 0
2004(10.8%) 57804 0
2005(1.6%) 58700 0
2006(0.5%) 58996 0
2007(-2.0%) 57844 0
2008(8.0%) 62444 1752
2009(35.3%) 84486 (452.4%) 9678
2010(34.8%) 113929 (94.1%) 18783
2011(10.8%) 126259 (22.1%) 22926
2012(4.9%) 132422 (-3.9%) 22039
2013(-3.4%) 127943 (-1.0%) 21811
2014(5.7%) 135218 (22.2%) 26657
2015(5.1%) 142068 (4.9%) 27960
2016(-3.6%) 136907 (-7.9%) 25765
2017(-12.4%) 119870 (6.1%) 27328
2018(13.7%) 136234 (7.4%) 29356
2019(11.7%) 152156 (9.5%) 32141
2020(-14.1%) 130767 (-19.0%) 26038
2021(6.5%) 139244 (30.0%) 33851
2022 75551 25588

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 28933 0
1998(35.4%) 39183 0
1999(8.7%) 42598 0
2000(2.8%) 43771 0
2001 43791 0
2002(5.4%) 46166 0
2003(-2.2%) 45160 0
2004(19.3%) 53893 0
2005(9.1%) 58817 0
2006(4.9%) 61704 0
2007(-1.4%) 60816 0
2008(6.3%) 64659 1147
2009(16.5%) 75360 (526.1%) 7181
2010(15.4%) 86957 (95.9%) 14067
2011(20.3%) 104628 (50.8%) 21216
2012(12.3%) 117456 (24.6%) 26435
2013(3.5%) 121519 (14.1%) 30160
2014(0.5%) 122170 (6.3%) 32069
2015(4.8%) 128010 (4.1%) 33397
2016(-1.8%) 125677 (0.7%) 33617
2017(3.7%) 130351 (4.0%) 34973
2018(7.9%) 140628 (13.5%) 39708
2019(16.9%) 164392 (22.0%) 48438
2020(-10.3%) 147509 (-16.7%) 40356
2021(27.4%) 187853 (31.7%) 53165
2022 113250 42952

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 67040 0
2005(19.6%) 80170 0
2006(0.7%) 80708 0
2007(3.8%) 83810 0
2008(4.2%) 87308 1965
2009(9.7%) 95755 (300.9%) 7878
2010(16.2%) 111293 (119.5%) 17291
2011(12.5%) 125200 (36.8%) 23651
2012(-6.6%) 116894 23662
2013(-5.0%) 111100 (-1.6%) 23278
2014(-0.1%) 110944 (0.8%) 23475
2015(1.1%) 112139 (7.6%) 25265
2016(-7.4%) 103848 (-13.7%) 21801
2017(-96.7%) 3422 (-98.4%) 356
2018(-48.2%) 1773 (-35.7%) 229
2019(-47.7%) 927 (-50.2%) 114
2020(-54.5%) 422 (-82.5%) 20
2021(-14.7%) 360 (185.0%) 57
2022 137 15

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 9586
2000(938.8%) 99582
2001(2.6%) 102179
2002(3.4%) 105639
2003(3.8%) 109654
2004(4.0%) 114057
2005(-5.6%) 107707
2006(-1.7%) 105897
2007(6.9%) 113220
2008(6.1%) 120181
2009(2.6%) 123314
2010(9.6%) 135167
2011(12.9%) 152551
2012(-7.1%) 141753
2013(-3.6%) 136641
2014(0.1%) 136744
2015(2.2%) 139749
2016(13.0%) 157900
2017(4.9%) 165585
2018(-14.4%) 141726
2019(-4.0%) 136065
2020(-17.9%) 111752
2021(0.3%) 112109
2022 64162

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 526
2008(1262.7%) 7168
2009(81.4%) 13001
2010(34.4%) 17479
2011(26.2%) 22052
2012(31.3%) 28945
2013(9.3%) 31629
2014(17.1%) 37028
2015(8.6%) 40229
2016(1.7%) 40894
2017(-6.7%) 38171
2018(-2.0%) 37409
2019(3.5%) 38731
2020(-24.9%) 29086
2021(-5.5%) 27483
2022 15359

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 6258
2010(273.0%) 23340
2011(9.0%) 25434
2012(-1.9%) 24951
2013(-11.6%) 22060
2014(20.6%) 26597
2015(0.3%) 26677
2016(7.8%) 28764
2017(-62.8%) 10698
2018(77.0%) 18934
2019(12.1%) 21222
2020(-14.6%) 18117
2021(9.4%) 19812
2022 12615

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 31,744,825 
Antall forskjellige titler 16,094,023 
Antall lånere 5,028,407 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar694,50848
Februar669,64248
Mars708,39848
April584,55548
Mai529,23348
Juni488,36148
Juli451,53248
August481,37548
September588,37848
Oktober725,93948
November665,93148
Desember448,48648

Totalt antall utlån i 1996: 7,036,338


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar730,04548
Februar642,24848
Mars622,44948
April675,27248
Mai536,48048
Juni474,99848
Juli421,64348
August501,60548
September648,84948
Oktober711,52648
November672,28448
Desember500,70048

Totalt antall utlån i 1997: 7,138,099


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar752,03848
Februar668,02548
Mars717,60648
April617,35648
Mai523,84548
Juni526,69348
Juli468,52148
August591,44048
September711,47948
Oktober758,93348
November716,60348
Desember533,33748

Totalt antall utlån i 1998: 7,585,876


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar756,03248
Februar709,60348
Mars831,52848
April622,21648
Mai548,11548
Juni577,16448
Juli472,41748
August597,64947
September724,86948
Oktober765,03548
November788,58648
Desember538,70848

Totalt antall utlån i 1999: 7,931,922


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar789,52648
Februar795,11148
Mars810,34148
April636,29548
Mai644,04248
Juni560,69548
Juli469,62748
August636,30248
September696,01948
Oktober802,53048
November806,29648
Desember544,30048

Totalt antall utlån i 2000: 8,191,084


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar843,86748
Februar736,93548
Mars808,69048
April691,81548
Mai634,26348
Juni589,33948
Juli520,52448
August690,33948
September734,86348
Oktober861,65148
November821,21748
Desember542,32348

Totalt antall utlån i 2001: 8,475,826


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar883,75848
Februar789,52848
Mars754,95548
April784,65248
Mai621,69648
Juni598,89348
Juli578,01148
August655,13248
September775,79948
Oktober871,70648
November839,08748
Desember574,59748

Totalt antall utlån i 2002: 8,727,814


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar880,47648
Februar786,48448
Mars859,34948
April742,72748
Mai711,64848
Juni630,57048
Juli540,48448
August675,46748
September826,94048
Oktober902,51448
November841,94448
Desember627,38848

Totalt antall utlån i 2003: 9,025,991


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar857,92546
Februar807,24648
Mars948,09848
April768,17348
Mai653,68348
Juni710,58948
Juli534,65548
August697,48848
September860,25948
Oktober879,35048
November902,32548
Desember654,50448

Totalt antall utlån i 2004: 9,274,295


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar895,04848
Februar810,78148
Mars842,55848
April820,82948
Mai700,74848
Juni661,92448
Juli489,04048
August732,67848
September833,94648
Oktober870,76848
November886,76948
Desember622,02948

Totalt antall utlån i 2005: 9,167,118


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar857,54348
Februar770,56748
Mars870,98848
April715,41948
Mai683,90948
Juni620,90148
Juli478,06948
August687,60048
September793,59148
Oktober859,11048
November849,59548
Desember595,03748

Totalt antall utlån i 2006: 8,782,329


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar829,82048
Februar757,17948
Mars856,56648
April673,01548
Mai677,03448
Juni619,39548
Juli542,74748
August694,23248
September792,24148
Oktober897,34648
November836,01848
Desember579,23348

Totalt antall utlån i 2007: 8,754,826


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar876,26148
Februar818,77448
Mars798,86648
April811,90948
Mai654,78648
Juni650,22548
Juli557,84948
August714,72748
September820,18748
Oktober928,43348
November854,19748
Desember639,60248

Totalt antall utlån i 2008: 9,125,816


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar861,43148
Februar806,43548
Mars907,23148
April778,53748
Mai692,77347
Juni688,25448
Juli620,71948
August765,61848
September853,27648
Oktober908,10348
November883,06748
Desember648,07947

Totalt antall utlån i 2009: 9,413,523


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar834,33348
Februar802,29848
Mars954,81548
April754,57848
Mai658,57948
Juni678,12548
Juli619,37348
August778,63648
September821,35848
Oktober856,96348
November859,24848
Desember645,54648

Totalt antall utlån i 2010: 9,263,852


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar836,96148
Februar799,84548
Mars885,35448
April733,41648
Mai748,78248
Juni690,75948
Juli585,36147
August789,83248
September813,07348
Oktober866,73648
November861,33748
Desember645,57048

Totalt antall utlån i 2011: 9,257,026


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar839,65448
Februar826,63048
Mars879,76748
April714,17948
Mai674,60248
Juni694,91648
Juli630,03348
August769,56548
September756,59648
Oktober848,87748
November815,77648
Desember572,45148

Totalt antall utlån i 2012: 9,023,046


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar817,99148
Februar737,65248
Mars748,69248
April792,81048
Mai657,48748
Juni658,54548
Juli614,75948
August753,69848
September728,52848
Oktober822,79148
November785,86448
Desember600,90948

Totalt antall utlån i 2013: 8,719,726


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar812,96048
Februar743,96148
Mars801,62148
April710,34848
Mai635,81948
Juni645,77348
Juli578,99748
August741,96348
September746,31548
Oktober799,42748
November775,74848
Desember620,86548

Totalt antall utlån i 2014: 8,613,797


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar804,01848
Februar748,55148
Mars835,97648
April683,78248
Mai641,15348
Juni692,62648
Juli653,96548
August730,30848
September742,77248
Oktober792,69148
November749,08548
Desember613,95448

Totalt antall utlån i 2015: 8,688,881


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar737,06048
Februar766,55548
Mars759,88148
April752,79648
Mai638,02148
Juni791,42448
Juli630,51548
August783,82848
September740,40548
Oktober794,35748
November773,50548
Desember623,91148

Totalt antall utlån i 2016: 8,792,258


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar808,45048
Februar734,81748
Mars819,98648
April723,72148
Mai680,15848
Juni685,08848
Juli661,24448
August784,43148
September767,69748
Oktober819,53648
November804,82948
Desember611,86548

Totalt antall utlån i 2017: 8,901,822


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar809,09048
Februar721,04648
Mars759,39448
April738,02748
Mai611,23948
Juni699,28848
Juli633,59148
August797,28548
September755,54148
Oktober809,24748
November781,80248
Desember581,69348

Totalt antall utlån i 2018: 8,697,243


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar794,53248
Februar730,72848
Mars783,98848
April694,69848
Mai667,99548
Juni699,65948
Juli691,05148
August810,05448
September776,07348
Oktober847,12948
November786,14448
Desember584,38848

Totalt antall utlån i 2019: 8,866,439


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar835,47148
Februar782,81048
Mars446,35848
April188,70848
Mai294,89048
Juni564,75548
Juli608,50848
August697,52248
September734,05848
Oktober759,98748
November735,66548
Desember591,42648

Totalt antall utlån i 2020: 7,240,158


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar698,68548
Februar663,63548
Mars682,53048
April614,47248
Mai590,17648
Juni686,33748
Juli634,93148
August735,78548
September729,75948
Oktober784,39448
November754,09548
Desember576,87948

Totalt antall utlån i 2021: 8,151,678


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar761,37548
Februar678,90448
Mars763,28748
April671,56448
Mai661,26748
Juni687,92248
Juli648,58748
August295,09248
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2022: 5,167,998


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
2018946456681199163647
20191074347736849174541
20201098659549852170688
20211302648675465187877
2022759659417989180148

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)

Generert 15/08/2022 kl. 00:33:04


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As